Ikke med våre stemmer!

Ikke med våre stemmer!

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 07.05.20.

De som snakker varmt om bompenger bruker det at du kan skrive det av på skatten når det er jobb relatert, men har du tenkt på hva det gjør med din alderspensjon? Alt du skriver av på skatten er fratrekk på din inntekt, mindre inntekt = mindre pensjon!

Vil vi understreke at vi er IMOT bompengefinansierte veiløsninger. Vi mener at staten tar inn så mange bilrelaterte avgifter at de må bruke disse inntektene, i sin helhet, til å finansiere veinettet. 

Det fremsatte forslaget om å erstatte Bompenger med en GPS-sender, vil være urimelig og urettferdig for store grupper av befolkningen. Bare og komme på ideen, viser stor kreativitet. Hva med personvernet når vi skal overvåkes på denne måten?

I Norge har vi tatt i bruk hele landet, og slik ønsker vi at det skal være fremover. Det vil si at en slik endring i avgiftsinnkrevingen, vil gå hardest ut over folk som bor i distriktene, som er totalt avhengig av egen bil og som har særdeles dårlige kollektivalternativer.   Mange bor slik til at de ikke er i nærheten av eller bruker de veier som i dag belastes med bompenger. De vil da plutselig måtte begynne å betale bompenger på veier de vel aldri eller særdeles sjeldent vil benytte seg av. Dette er uhørt.

Befolkningen har blitt bomringet, setter man det på spissen så er det en bom hvor enn du skal. Dette er utfordrende for mange, spesielt de med lave inntekter og de med høyt aktivitetsnivå. Utgiftene bommene med fører vil redusere det sosiale livet til mange og det skaper ensomhet.

De som snakker varmt om bompenger bruker det at du kan skrive det av på skatten når det er jobb relatert, men har du tenkt på hva det gjør med din alderspensjon? Alt du skriver av på skatten er fratrekk på din inntekt, mindre inntekt = mindre pensjon!

På de ekstreme områdene kan utgifter bli 40-50000 kr i året som skrives av. Vil du regne på hva fradrag på 46 000 kr i året av gjør for din pensjon?

Vi ønsker hverken å ha GPS- eller Bompengefinansierte veier.   Derfor foreslår vi at veier skal bli finansiert av de bilrelaterte avgifter vi allerede betaler inn, slik at vi ikke må betale veiene flere ganger.

Det vil ikke bli flere eller høyere bompenge avgifter med Pensjonistpartiets stemmer!


Med vennlig hilsen

Tone Coucheron

Partileder