I disse korona tider

I disse korona tider

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 21.04.20. Oppdatert 07.05.20.
I disse tider er det ingen av de andre partiene som promoterer sine partier med krav om ulike ting. Jeg kan ikke se at de andre partiene driver valgkamp på de store sakene. Men det er nok muligens litt ulik praksis rundt om i kommunene og fylkene, med lokale saker, som de velger å la gå sin gang.
 
Slik vi i Sentralstyret ser det, må vi nå være solidariske med alle de menneskene som har mistet jobben sin, mistet den økonomiske sikkerheten, og med de bedriftene som er på kanten til å gå konkurs. Nå kan ikke vi som pensjonister og trygdede stille krav om høyere inntekt, før det kommer en oversikt over situasjonen som Norge, landet vårt, nå er i.
Så vi ber alle om å unngå, på det nåværende tidspunkt, krav om høyere pensjoner og trygder. Nå kan vi sette søkelys på andre saker som ikke innebærer økonomisk vinning. Vi er tross alt den gruppen som får vår inntekt på konto hver måned og ikke trenger å bekymre oss for det!
Vi må også ha medfølelse med alle våre medlemmer og velgere som sliter med situasjonen, fordi de er i en utsatt gruppe, pga helse, og selvfølgelig pga alder.
 
Håper at alle vil sette søkelys på lokale saker, og ekstra flott om det er positive saker. Vi vil gjerne ha saker som kommer i media, både innlegg og oppslag, slik at vi kan dele det på Facebook og på hjemmesiden vår.
Og til slutt så ber vi dere om ikke ”å legge oss ned”, og ikke gjøre noe, men fokusere på positive ting, på det nåværende tidspunkt. Deretter vil vi komme sterkere tilbake, når tiden er inne, og denne vonde krisen er over.