Grumsete holdninger i Storting og Regjering

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 08.03.20.

 

 Trygdeskandalen er ikke en NAV-skandale, men en politikerskandale. NAV utfører bare det Stortinget og regjeringen pålegger dem. Helt siden Stoltenbergs regjering i 2011 presset gjennom pensjons- og uførereformen og fram til i dag, har det uoffisielle, tverrpolitiske signalet overfor NAV vært:

 

«Ta de trygdede hardt, gi ikke ved dørene og bank inn i dem at de ikke bidrar til fellesskapet, og dermed må finne seg i å bli kjørt med stramme tøyler. Bruk, om nødvendig, rettsvesenet mot dem og statuer eksempler!»

 

Pensjonistpartiet tar sterk avstand fra at et slikt uhørt menneskesyn skal råde grunnen hos våre øverste folkevalgte. Vi vil bekjempe disse holdningene med nebb og klør.

 

Tone Coucheron                                       Torbjørn Kvam

Partileder                                                   Medlem programkomiteen.