Fremtidige pensjonister

Fremtidige pensjonister

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 08.03.20. Oppdatert 07.05.20.Det er ganske uforståelig at dagens 50 åringer er så lite oppdatert på hva de vil få i pensjon da den dagen forhåpentligvis inntreffer.

Undersøkelser viser at 7 av 10 kommende pensjonister har liten kunnskap om hvor mye de vil få i pensjon når den tiden kommer. Det som er realiteten, er at de fleste vil komme under 50% av sin arbeidsinntekt. I tillegg kommer skatt og trygdeavgift på 5,1% De siste 5 årene har Regjering og Stortinget sørget for at pensjonister og uføretrygdede har fått nedgang i pensjonene i forhold til den generelle lønnsutviklingen. Samtidig har de faste utgiftene økt også for pensjonistene. Hvis denne utviklingen skal fortsette, går spesielt fremtidige pensjonister mot en dyster økonomisk hverdag i møte. I Pensjonistpartiet jobber vi så godt vi kan i forhold til våre begrensede ressurser. Derfor trenger vi mer oppslutning og engasjement fra ungdommer i 50 års alderen. Tiden går fort, og hvis du ikke engasjerer deg, kan dagen komme da toget er gått og du står igjen på perrongen.

Øyvind Hvalen

Leder Pensjonistpartiet i Kristiansand