FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

Publisert av Lokal Politiker den 20.07.20.

Forfatter:  Arild Margido Johansen, Leder Pensjonistpartiet Frøya

 

 Helt stengt? Periodevis gjennomslipp på dagtid? Ferge? Nytt tunnelløp?

Og nå siste forslag, fra fylkesdirektør veg Eva Solvi: Hurtigbåtforbindelse!

Fylkesdirektøren for veg lanserte dette forslaget i et intervju med Hitra-Frøya sist onsdag, hurtigbåtforbindelse sammen med kolonnekjøring skulle liksom løse det trafikale problemet som vil oppstå når oppgraderingen av tunnelen vår starter neste år. Hallo! Hvor mange biler kan en hurtigbåt ta? Folk kjører ikke bil ut fra Frøya for moro skyld, de gjør det for at de har behov for å forflytte seg fra sted til sted, kanskje fylkesdirektøren for veg mener vi kan leie bil, på Orkanger eller Trondheim? Dekker fylkeskommunen utgifter til leiebil?

 

Jeg vil bruke overskriften til min partikollega Jan Erik’s leserinnlegg: ”FRØYVÆRINGER VÅKN OPP!”

 

Nå er det på tide dere engasjerer dere! Dette er en så viktig sak for oss øyboere, som i dag har kun tunnelen ut fra Frøya og til omverden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i mer enn ett år.

 

Selv om fylkesdirektør veg Eva Solvi forsøker og berolige oss med at det ikke blir nødvendig med nattestengt tunnel i 18 måneder, ok hvor lang tid vil tunnelen være nattestengt Solvi? 15 måneder, 12 måneder eller kanskje bare 10 måneder?

Blir tunnelen nattestengt i kun 10 måneder, mener kanskje fylkesdirektøren for veg at vi Frøyværinger skal være godt fornøyd? Tenk, vi blir isolert i bare 10 måneder folkens!

 

Fylkesdirektør veg Eva Solvi presiserer at veieier fylkeskommunen fremdeles er i en tidlig planleggingsfase, men mener likevel at de kan fastslå at anleggsperioden ikke vil bli så omfattende som tidligere skissert. Hun forsøker å bagatellisere problemet med at antall gjennomkjøringer ikke er endelig bestemt. Jeg blir ikke beroliget av uttalelsen fylkesdirektøren for veg kommer med, for uansett om antall gjennomkjøringer blir tidoblet, altså 40 i stedet for 4, så får vi et stort problem med å avvikle trafikken. Jeg tror ikke noen i fylkeskommunen er klar over at det faktisk er mer enn 2000 gjennomkjøringer per døgn i Frøyatunnelen.

 

Det blir bemerket at det har vært en høylytt diskusjon om hva som er ”akseptable ulemper” for lokalsamfunnet. Den høylytte diskusjon er det vel kun noen få senile gubber og damer i Pensjonistpartiet som har stått for, dessverre!

 

Næringsliv, offentlige etater og politikere fra de andre partiene, har glimret med sitt fravær i debatten, og vi savner støtte for vårt forslag fra politisk hold. 

Våre kolleger fra de andre partiene har visst slått seg til ro med at vi vil få et nytt tunnelløp. Jeg vet ikke om dette er noe de virkelig tror på, eller om det er slik som en av våre kolleger fra opposisjonen uttalte, ”vi må gå høyt på banen, ellers så risikerer vi og ikke få gjennomslag for noe”. Hvis forslaget om ny tunnel er et ”lokkemiddel” for å få fylkeskommunen til å bevilge penger til fergeforbindelse? Tror jeg de bommer totalt, da er det bedre at vi står sammen og krever at arbeidet med et beredskapsfergeleie starter nå, og ikke kast bort mer tid på å spille ”hasard”.

 

Pensjonistpartiet har hele tiden hatt beredskapsfergeleie som en prioritert politisk sak. Vi mener at et beredskapsfergeleie ikke er kun for oppgradering av tunnelen, men bør være et permanent alternativ hvis/når tunnelen blir stengt over lengre tid. Dette bør være et soleklart krav fra alle politiske partier, næringsliv og den menige kvinne og mann.

 

Å  tro på at det vil bli bygd et nytt tunnelløp, er utopi. Kravene fra EU tilsier at en ny tunnel i den form som eksisterende tunnel har, blir aldri godtatt. Skal det bygges en tunnel etter EU’s krav til bl.a maks stigning, må tunnelen være minst dobbel så lang som eksisterende tunnel.

 

Pensjonistpartiet har startet en underskriftkampanje der vi krever å få etablert et beredskapsfergeleie. Støtt oss i dette kravet ved å signere underskriftlisten, denne vil bli overlevert fylkeskommunen i løpet av høsten.

 

Vi har annonse i Hitra-Frøya ”Vi vil itj værra isolert”, denne kan du klikke på for å støtte saken, i tillegg har vi standsaksjoner utenfor Stjernesenteret hver lørdag fremover.

 

Beredskapsfergeleie er eneste realistiske alternativ til tunnel!