Du blir pensjonist enten du liker det eller ei.

Du blir pensjonist enten du liker det eller ei.

Publisert av Fylkes politiker den 10.06.20.

Forfatter Svein Otto Nilsen, Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Når du har alderspensjon, gjenlevendepensjon, uførepensjon eller tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden, regnes du som pensjonist.

En viktig ting for Pensjonistpartiet er å få flest mulig pensjonister bevisst på at det er de selv som må slåss for sitt økonomiske grunnlag og sitt “verdige liv” som det står i Samhandlingsformen og verdighetserklæringen.
Andre partier har andre hovedinteresser, pensjonister interesserer dem bare som opptalte stemmer.
I motsetning til mange andre samfunn hvor både antall år og biologiske endringer oppleves som naturlig og eldre mennesker omgis med respekt og anerkjennelse, synes nordmenn å være opptatt av å skape størst mulig avstand og forakt til eldre mennesker.
Derfor skaper det lite reaksjon når offentlig politikk tillater utstøting fra arbeidslivet, nedskjæring av pensjoner og ignorering av velgergarantier.

Pensjonistpartiet har som mål at « Det skal være godt å bli gammel i Norge»

Du trenger selvfølgelig ikke å være pensjonist for å være medlem i Pensjonistpartiet.
Bli med du også.