Det ble som fryktet!

Det ble som fryktet!

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 05.09.20.
Nå er trygdeoppgjøret klart, og det ble som vanlig ikke noe økning i kjøpekraften for alderspensjonister.
Slik det ser ut til nå, vil alderspensjonister få er reduksjon på 0.15-0.2 %. Nå er det 5. året av 6 hvor alderspensjonistene får en nedgang i kjøpekraften. 
Alle de etablerte partiene på Stortinget er for tap av kjøpekraft, det kom med pensjonsreformen i 2011. Da skulle pensjonene under-reguleres, og det får alle kjenne i lommeboka nå! 
Dette vil de sittende partiene merke ved neste års valg.  Tror de virkelig de vil få tillatt av velgerne? Pensjonister og trygdede utgjør i dag ca 20% av de stemmeberettigede i Norge, så det er ikke en liten gruppe mennesker det er snakk om!
Det er også mange som viser solidaritet til denne gruppen av mennesker, og det er flere og flere som tenker fremover og tenker på sin egen pensjon. 
Når dagens 25 åringer kan se langt etter pensjoner i dagens størrelsesorden, så må de yngre begynne å få opp øynene for hva som skjer i fremtiden. 
Som jeg ofte sier «jeg forsikrer ikke huset når det har brent ned», man må være i forkant for å forsikre seg, og det samme gjelder fremtidens pensjoner.
Nå vil jeg oppfordre alle de som er medlem av pensjonistforeninger og Pensjonistforbundet og stemme på partier som vil jobbe for deres rettigheter. Og en stor oppfordring til ledelsen i Pensjonistforbundet, med Jan Davidsen i spissen, om å oppfordre sine medlemmer til og stemme på det partiet som jobber for pensjonistene og deres rettigheter. Nemlig Pensjonistpartiet.
Pensjonister og trygdede har ikke streike mulighet, men kan demonstrere med sin stemmerett, og det er et virkemiddel som virker hvis vi samler oss.
Neste virkemiddel er frivillighetsarbeid som alle pensjonister og trygdede utfører, men faren er at det går utover helt uskyldige mennesker, og det liker vi ikke. Så det er et dilemma, hvordan skal vi bli hørt og sett?

Tone Coucheron
Partileder for Pensjonistpartiet