De skulte milliardene

De skulte milliardene

Publisert av Lokal Politiker den 25.08.20.

Forfatter: Eirik Ross, leder Pensjonistpartiet Kongsvinger

Vi nærmer oss et trygdeoppgjør, det er da pensjonistene får vite om kjøpekraften økes eller ikke. De siste årene har pensjonistene hatt en sammenhengende nedgang i kjøpekraften. Inntil 2011 hadde de forhandlingsrett som ble omgjort til drøftingsrett. Dette har funksjonert svært dårlig for pensjonistene, kjøpekraften sank fire år på rad.

Heidi Lunde fra H sier at de ikke er bærekraftig at underreguleringen på 0,75% blir fjernet og at pensjonistene får tilbake forhandlingsretten. Hva med bærekraft og stortings lønningene som automatisk har blitt øket de siste fem år med tilsammen kr. 180 042. hva med årslønnen til Eldar Sætre i Equinor,  på over 15 millioner og en pensjon på 150 millioner. Vi har også fått en større og dyrere offentlig sektor under Erna sin regjering.

Så over til de virkelig store pengeslukene. Siden Erna ble statsminister har Norge utbetalt 280 milliarder i bistand, 40 milliarder siste året. I tillegg til dette utbetales det 73 milliarder til integreringstiltak, 40 milliarder til «klimatiltak»  og enda flere milliarder til WHO og FN. Dette kompenseres med å redusere bevilgningene til pensjoner , dagpenger, sosialhjelp, mm.

 

Hva pengene blir brukt på, er i stor grad et ubesvart spørsmål. BI forsker Jørgen Juel Andersen sammen med to forskere fra Danmark og Nederland har levert inn til verdensbanken en rapport som konkluderer med at for hver hundrelapp i bistand fra verdensbanken, overførers kr. 7.50 til hemmelige konti i utlandet. Dette er rike eliter som stikker av med pengene. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av hvordan bistandsmidler brukes. Gir penger til altfor mange prosjekter, 80 prosent av undersøkte prosjekter har ikke nådd sine resultater. Anti-korrupsjonsarbeidet gir enda dårligere resultater. Det ser ut som om målet er å bruke penger og ikke styrt ut fra hva man ønsker å oppnå.

For øvrig er det 116 land som har sugerør i den norske statskassen. Statens pengebruk på hjemlig arena øker også sterk, siste året har staten brukt 7,8 milliarder på konsulenttjenester. Det jeg sitter igjen med etter å ha gått gjennom mange rapporter er at det er mange penger i systemet, men bruken kan virkelig diskuteres. Er det viktig for Erna & Co å være best i klassen, å gi seks ganger så mye pr. hode som sammenlignbare land , er det viktigere enn å ta vare på alle sine innbyggere?

Pensjonistene i dag har hatt en reduksjon i kjøpekraften, skal den bli enda dårligere? Det er det Erna & Co som avgjør. De har de samme utgiftene som alle andre, de har arbeidet et langt liv, vært med på å bygge opp den velferden vi har i dag.  Vi bor i et av verdens dyreste land med skyhøye avgifter, det er både riktig og viktig at en million pensjonister og uføretrygdede kan ha en økonomisk trygghet. Kanskje bør flere pensjonister tenke seg godt om når de skal stemme ved stortingsvalget neste høst.

Det som er sentralt, er hvem som skal ivareta deres interesser. Pensjonistpartiet er et godt og sikkert alternativ.