DIN MENING TELLER IKKE!

DIN MENING TELLER IKKE!

Publisert av Lokal Politiker den 03.06.20.

Hentet fra Facebook siden til PP-Bergen.

Pensjonistpartiets representant i Bystyret Turid Sveen fikk nei til folkeavstemning om ytre bomring.
Denne ekstra bom-penge-skatten er direkte urettferdig og er en vesentlig grunn til at politikerforakten har økt blant befolkningen.

PP fikk støtte av Frp og FNB for å fjerne ytre bomring.
Rødt som hevder de er for folkeavstemninger stemte også i mot sammen med de andre partiene i Bergen bystyre.

Bergenserne blir som ventet ikke hørt i saken om ytre bomring. Inntektene er viktig for bystyret naturligvis, men da må de gjerne endre på prioriteringene sine.
Hvor mange ville ha By-bane til Fyllingsdalen?
Hvor mange ønsker by-bane til Åsane?
Er du som bor i en av disse bydelene blitt spurt om din mening?

Etter avstemningen i går bekrefter bystyret at de ikke finner det nødvendig å lytte til byens borgere. I denne salen gjelder kun det flertallet som fremkommer innenfor 4 vegger.

Øystein Bønes (MDG) lurte på hvordan man ville dekke inn kostnadene dersom en slik folkeavstemning om en viktig inntekt skulle holdes.
Han burde gjerne tenkt på dette før de bestemte seg for å iverksette mange andre kostbare prosjekter som byens borgere ikke har bedt om eller ønsket seg?
Han svarer som om han tror på det selv:
"Vi har hatt et valg der ytre bomring var et av hovedtemaene. Dette er en sak som ikke egner seg til enkle ja eller nei, sa Bønes."
Men verre var det med APs Mathias Birkeland. Han sier følgende:
"Dette er et dårlig kamuflert forsøk på å ta omkamp om en tapt sak" Han opptrer direkte arrogant, noe som muligens skyldes hans overbevisning om at han representerer flertallet. (inntil videre)
Vi i PP har merket oss dette og skal sørge for å følge med på hva den enkelte bystyrerepresentant mener om innbyggernes rett til selvbestemmelse i tiden fremover.