Aktivitetskort for eldre

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 08.03.20. Oppdatert 07.05.20.

Aktivitetskort for eldre i Norge.

Det innføres et Aktivitetskort for eldre i Norge. Aktivitetskortet er av samme modell som Aktivitetskortet som nå regjeringen har besluttet og vedtatt for barn og unge.

Aktivitetskortet for eldre skal også omfattes av en ledsagerordning.

 

Bakgrunn for vedtaket er følgende:
I dag finnes det flere tusen minstepensjonister i Norge som har en inntekt som ligger langt under fattigdomsgrensen. Disse har ikke økonomiske muligheter til å ta del i samfunns tilbud som teater, konserter og andre samfunns- og kulturaktiviteter. Dette medfører at mange blir sittende i ensomhet og er heller ikke i tråd med visjonen i Stortingsproposisjonen nr.15: Leve hele livet.

Mange har også en helsetilstand som gjør at de er avhengig av en ledsager for å komme seg til slike aktiviteter. Derfor må en ledsagerordning inngå i et slikt aktivitetskort.

 

Tone Coucheron                                                                    Kurt Hæggerness

Partileder                                                                                Fylkesleder Vestland