Agder etter valget

Agder etter valget

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 07.05.20.
Kommuner i Agder30
Kommunelag fra PP 6

 

Hovedmål for perioden mars/september 2019

En god valgkamp, og beholde alle representanter i kommunestyrene og helst øke.

 

Måloppnåelse i perioden:

Valgkampen i Agder har gått fint. Størst tyngde har det vært i Arendal, Lillesand 

og Lindesnes, hvor vi har hatt flest folk.

Vi har vært med på de messer som vi syntes var hensiktmessig. Det var våre

folk lokalt som gav beskjed om hva de mente vi burde delta på, og vi fulgte

deres råd. I  gamle AustAgder ble det kjørt ut 20000 ex av fylkesprogrammet,

I VestAgder knappe 6000 pga av problemer med å få programmene dit.

 

Innvalgt for perioden 2019 - 2023.

Lindesnes0
Farsund0
Kristiansand1Kari Bertelsen
Lillesand2Arnt HellerenAgnete F. Knudsen
Arendal1Ingebjørg Godskesen
Agder fylke1Ingebjørg Godskesen

Vi har allerede fått et godt sammensveiset fylkestyre i Agder. Vi ble opprettet

i fjor høst, og har folk i styret fra hele Agder. Det er en styrke.

 

Antall styremøter: 5

Vi har behandlet politikk som ble tatt opp i Aust-Agder fylkesting, pga vår

representant Harald Alsvik.

Det ser ut til at vi vil få en representant som vil kunne jobbe på heltid for

Pensjonistpartiet i Agder. Da er oppbygging av organisasjonen i fremste

rekke for arbeidet. Vi har som mål å ha mellom 10 - 15 lokallag i Agder

ved valget i 2023. I år hadde vi 5 lag som stilte liste, og ett lag som ikke

fikk liste på plass.

 

Ingebjørg Godskesen

Fylkesleder