Økt bemanning på syke og pleiehjem.

Økt bemanning på syke og pleiehjem.

Publisert av Lokal Politiker den 03.06.20.

Forfatter Øyvind Hvalen, leder Pensjonistpartiet i Kristiansand

Det har gjennom lang tid vært for liten bemanning på pleie og sykehjem i kommunen. Hjemmehjelptjenesten sliter også. De har en hektisk hverdag, og mange føler at de ikke får utført en god nok jobb.

Etter å ha gått gjennom kommuneadm. forslag til budsjett de neste årene, er det merkelig at det ikke er tatt mer høyde for at aldersgruppen over 67 år er de som vil få den desidert største økningen fram mot 2030. Hvis ikke politikerne i kommunen har tatt dette innover seg, vil fremtidige pleietrengende gå en dyster framtid i møte. På toppen av dette har vi nå også fått koronaen å slite med. Arbeidsledigheten vil stige. Det samme gjelder konkurser. Staten kan ikke kompensere for alt dette. Da vil staten gå konkurs. Hvorfor ikke omskolere en del av disse ressurspersonene som nå blir arbeidsledig til å bidra med hjelp i omsorgstjenester?