ØREMERKET GRUSVEIPAKKE .

ØREMERKET GRUSVEIPAKKE .

Publisert av Lokal Politiker den 10.06.20.

Forfatter Per Ervik, Pensjonistpartiet

Fylkesveinettet må rustes opp!

Pensjonistpartiet krever at de opprettes en nasjonal grusvepakke med ørmerket midler til fastdekke / opprustning av fylkesveiene! Det er no flere år siden fylkene mottok denne «gavepakken «med nedslitte riksveier fra da den sittende rødgrønne regjeringen! Men det er fortsatt stort  Vedlikehold/etterslepet har blitt bare større å større med den sittende regjeringen H,V,KrF,V!Ser at Hovedutvalget for vei er på befaring no i mange kommuner og ser med selvsyn på elendigheten ,men jeg frykter det blir bare med å se på elendigheten !

Tilstandsrapporten dokumenterer at store deler Veinettet forfaller og trafikksikkerheten er livsfarlig på enkelte veistrekk!

Den høye ulykkesrisikoen på fylkesveiene knyttet til standaren er et nasjonalt problem som krever en nasjonal finanseringsløsning og det er den sittende regjerings ansvar til enhver tid at det bevilges nok penger som må øremerkes at det skal gå til vei!

 

Mektig lei av å høre flere i storting å regjering si  at det er fylkespolitikerne ansvar dette!