Årsmøte i Pensjonistpartiet Møre og Romsdal 28.02.

Årsmøte i Pensjonistpartiet Møre og Romsdal 28.02.

Publisert av Tone Johannessen Coucheron den 07.05.20.

Årsmøte i Pensjonistpartiet Møre og Romsdal 28.02.2019

Styret i Fylkespartiet Møre og Romsdal 

Leder: Arne Hoem - 1 år
Nestleder: Dagfinn Wiik - 2 år
Kasserer: Arne Hoem - 1 år
Sekretær: Parley Augustsson - 1 år 
Styremedlemmer: Nils Petter Sjøholt - 2 år
Kate-Mari Pedersen - 2 år
Egil H. Reite - 1 år
Asbjørg Giskemo-1 år
Varamedlemmer:1. Torleif Wærås - 1 år
2. Olav Nyhagen - 1 år
Revisor: Terje Stensland-1år

Valgkomite: Parley Augustsson og Egil H. Reite, - 1år