John John Bruseth style=

John John Bruseth

Hjemmeside - Rolle
Kurt Johnny Hæggernæs style=

Kurt Johnny Hæggernæs

Hjemmeside - Rolle Partileder
Henning Johan Mørk style=

Henning Johan Mørk

styremedlem -Styreweb -e-mail
Lokal style=

Lokal

Hjemmeside - Rolle
Fylkes style=

Fylkes

Hjemmeside - Rolle
Ove Ellefsen style=

Ove Ellefsen

Styremedlem
Karin Bratteng Melhus style=

Karin Bratteng Melhus

Styremedlem
Liv Judith Remman style=

Liv Judith Remman

Kasserer
Gunn Marit Lindmoen style=

Gunn Marit Lindmoen

styremedlem - Innlandet
Cheneso Moumakwa style=

Cheneso Moumakwa

Styremedlem Trønderlag
Arne Harald Holmberg style=

Arne Harald Holmberg

styremedlem