Møre og Romsdal

Leder

Avventer ekstraordinært årsmøte i fylkeslaget som skal velge ny leder