profilbilde
Ingebjørg Amanda Godskesen
Politisk nestleder
profilbilde
Ole-Kristian Fiksdal
Vara
profilbilde
Kurt Johnny Hæggernæs
profilbilde
Torbjørm Kvam
profilbilde
Anne Grethe Thorstensen