Ukategorisert

Tirsdag 6. september inviterte Indre Fosen Pensjonistparti til jubileumsfest for sine medlemmer. I tillegg var det invitert gjester fra andre partilag i kommunen samt fra partiledelsen sentralt og fra gjester fra kommuneadministrasjonen. Gjestene kom til et pyntet lokale med ballonger og vakker bordpynt og de innbudte fikk en fin mottagelse av jubilanten. Leder i jubilantlaget, …

Indre Fosen Pensjonistparti jubilerer. Read More »

Eldreombudet er foreslått lagt ned fra 2023 – for å spare 1 million Pensjonistpartiet tar sterk avstand fra Regjeringens planer om å legge ned Eldreombudet – for å spare skarve 1 million Dette viser igjen Regjeringens sanne ansikt. Pensjonister og trygdede er og blir en salderingspost for Støre & Co Les HER brevet Eldreombudet selv …

Regjeringen foreslår nedlegging av Eldreombudet Read More »

Landsmøte i Pensjonistpartiet behandlet mange resolusjoner på siste landsmøte i partiet Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister. (Fremmet av fylkeslaget i Trøndelag.) Det er snart «lønnsforhandlinger» for alderspensjonister og uførepensjonister, mai 2022, det betyr for vår del at pensjonene blir regulert. Underreguleringa på 0,75% er avviklet, nå skal pensjonene reguleres med et gjennomsnitt …

Resolusjoner fra landsmøtet 8. mai 2022 Read More »

Nytt styre valgt Pensjonistpartiet arrangerte Landsmøtet i partiet helgen 7. og 8. august 2022.Landsmøtet på konferansesenteret Thon Arena på Lillestrøm.Totalt var det 140 delegater fra hele landet. I løpet av Landsmøtet ble det behandlet flere viktigste saker.Mest usikkerhet var det omkring valg og valgkomiteens innstilling.Det var varslet at det ville komme benkeforslag på flere kandidater …

Pensjonistpartiet har avholdt Landsmøte 2022 Read More »

Kikk her på hva Pensjonistpartiet i Indre Fosen har fått til.(hentet fra Pensjonisten nummer 4-2022)

Pensjonistpartiet til kamp mot aldersdiskriminering av eldre. Samfunnet taper store beløp årlig på grunn av den pågående aldersdiskrimineringen der store grupper seniorer og eldre utestenges fra arbeidslivet. Det er en kjensgjerning og en realitet at de å finne ny jobb når en er fylt femti år ofte er en umulighet. Det er på tide å …

Nå må næringslivet stoppe aldersdiskrimineringen! Read More »

Seniorer og eldre er en stor ressurs i det norske samfunnet. Bare tenk hvordan det hadde vært om ikke denne aldersgruppen hadde stilt opp i all frivilligheten som pågår daglig i det norske samfunnet. Vi nevner bare som frivillige nå i vaksinasjonsarbeidet ved Covid-19 pandemien. Samtidig opplever vi at mange eldre fra andre områder i …

Seniorer er en ressurs for samfunnet som må brukes Read More »

Pensjonister landet over mobiliserer til valget – «I år er det vår tur». Hundrevis av tillitsvalgte i Pensjonistpartiet over hele landet planlegger i disse dager årets valgkamp. «I år er det vår tur» er ordene som går igjen. Etter snart 8 år med nedadgående kjøpekraft er vi nå lei og vil ta saken i egne …

Pensjonistene blir valgvinner i høst Read More »