PPAdmin

Eldreombudet er foreslått lagt ned fra 2023 – for å spare 1 million Pensjonistpartiet tar sterk avstand fra Regjeringens planer om å legge ned Eldreombudet – for å spare skarve 1 million Dette viser igjen Regjeringens sanne ansikt. Pensjonister og trygdede er og blir en salderingspost for Støre & Co Les HER brevet Eldreombudet selv …

Regjeringen foreslår nedlegging av Eldreombudet Read More »

Landsmøte i Pensjonistpartiet behandlet mange resolusjoner på siste landsmøte i partiet Pensjoner for «vanlige folk» og alle typer pensjonister. (Fremmet av fylkeslaget i Trøndelag.) Det er snart «lønnsforhandlinger» for alderspensjonister og uførepensjonister, mai 2022, det betyr for vår del at pensjonene blir regulert. Underreguleringa på 0,75% er avviklet, nå skal pensjonene reguleres med et gjennomsnitt …

Resolusjoner fra landsmøtet 8. mai 2022 Read More »

Nytt styre valgt Pensjonistpartiet arrangerte Landsmøtet i partiet helgen 7. og 8. august 2022.Landsmøtet på konferansesenteret Thon Arena på Lillestrøm.Totalt var det 140 delegater fra hele landet. I løpet av Landsmøtet ble det behandlet flere viktigste saker.Mest usikkerhet var det omkring valg og valgkomiteens innstilling.Det var varslet at det ville komme benkeforslag på flere kandidater …

Pensjonistpartiet har avholdt Landsmøte 2022 Read More »

Kikk her på hva Pensjonistpartiet i Indre Fosen har fått til.(hentet fra Pensjonisten nummer 4-2022)