Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

04.06.20 17:18 av Lokal Politiker

Savner nøytral vurdering Slik vi ser det er en god prosess aldri feil. Og det var også årsaken til at tanken initielt var at en slik utredning kunne gjennomføres. Men slik saksfremlegget har blitt presentert oss politikere nå, fremstår det som mangelfullt og vi savner en nøytral vurdering med grundig utredning som presenterer både fordeler og ulemper, samt vurdering av ulike alternativer. Det er ingen grunn til å betvile kompetansen til administrasjonen, men problemet blir vårt som politikere, når vi blir presentert et saksfremlegg som ikke er informativt nok, fordi det er vi som ansvarlig gjøres til syvende og sist for de beslutningene som blir gjort.

Les mer
Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

08.03.20 02:03 av Lokal Politiker

Gi de tilpasset opplæring, ta de med ut i skauen fremfor på skolebenken, sag ned et tre! Legg inn flere gym timer i uke-planen. Gjeninnfør økt bruk av sløydsalen, gi de hammer og spiker og la de få bruke kreativiteten og kroppene sine slik de er skapt til å fungere! -Så skal vi se interessen for yrkesfag vil vokse blant denne gruppen i årene som kommer! Kanskje de tilogmed kan få gleden av å oppleve mestring og at de passer inn, fremfor en stigma av annerledesgjøring.

Les mer