Innføre boplikt – i disse tider?

Innføre boplikt – i disse tider?

08.06.20 00:24 av Ingebjørg Amanda Godskesen

Innføre boplikt – i disse tider? Hvordan er tanken mulig? Det som undrer meg mest - er at saker som berører innbyggerne i Arendal negativt, og som blir omtalt i budsjettbehandlingen – de sakene vil de sosialistiske partiene og H innføre. Men saker som – helsehus og nytt svømmebasseng, som er til fordel for våre innbyggere, det vil de samme partiene utsette, og kanskje helst ikke bygge. Det gjør de samme partier lite troverdig, og det beviser at man ikke kan stole på dem. Pensjonistpartiet går imot boplikt, og vi går inn for å bygge Helsehuset på Saltrød og nytt svømmebasseng så fort som mulig, og i alle fall innenfor vedtatt budsjett for 2020.

Les mer