FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

20.07.20 10:27 av Lokal Politiker

​Helt stengt? Periodevis gjennomslipp på dagtid? Ferge? Nytt tunnelløp? Og nå siste forslag, fra fylkesdirektør veg Eva Solvi: Hurtigbåtforbindelse! Nå er det på tide dere engasjerer dere! Dette er en så viktig sak for oss øyboere, som i dag har kun tunnelen ut fra Frøya og til omverden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i mer enn ett år.

Les mer
Innføre boplikt – i disse tider?

Innføre boplikt – i disse tider?

08.06.20 00:24 av Ingebjørg Amanda Godskesen

Innføre boplikt – i disse tider? Hvordan er tanken mulig? Det som undrer meg mest - er at saker som berører innbyggerne i Arendal negativt, og som blir omtalt i budsjettbehandlingen – de sakene vil de sosialistiske partiene og H innføre. Men saker som – helsehus og nytt svømmebasseng, som er til fordel for våre innbyggere, det vil de samme partiene utsette, og kanskje helst ikke bygge. Det gjør de samme partier lite troverdig, og det beviser at man ikke kan stole på dem. Pensjonistpartiet går imot boplikt, og vi går inn for å bygge Helsehuset på Saltrød og nytt svømmebasseng så fort som mulig, og i alle fall innenfor vedtatt budsjett for 2020.

Les mer
Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

04.06.20 17:18 av Lokal Politiker

Savner nøytral vurdering Slik vi ser det er en god prosess aldri feil. Og det var også årsaken til at tanken initielt var at en slik utredning kunne gjennomføres. Men slik saksfremlegget har blitt presentert oss politikere nå, fremstår det som mangelfullt og vi savner en nøytral vurdering med grundig utredning som presenterer både fordeler og ulemper, samt vurdering av ulike alternativer. Det er ingen grunn til å betvile kompetansen til administrasjonen, men problemet blir vårt som politikere, når vi blir presentert et saksfremlegg som ikke er informativt nok, fordi det er vi som ansvarlig gjøres til syvende og sist for de beslutningene som blir gjort.

Les mer
DIN MENING TELLER IKKE!

DIN MENING TELLER IKKE!

03.06.20 17:52 av Lokal Politiker

Bergenserne blir som ventet ikke hørt i saken om ytre bomring. Inntektene er viktig for bystyret naturligvis, men da må de gjerne endre på prioriteringene sine. Hvor mange ville ha By-bane til Fyllingsdalen? Hvor mange ønsker by-bane til Åsane? Er du som bor i en av disse bydelene blitt spurt om din mening?

Les mer
Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

08.03.20 02:03 av Lokal Politiker

Gi de tilpasset opplæring, ta de med ut i skauen fremfor på skolebenken, sag ned et tre! Legg inn flere gym timer i uke-planen. Gjeninnfør økt bruk av sløydsalen, gi de hammer og spiker og la de få bruke kreativiteten og kroppene sine slik de er skapt til å fungere! -Så skal vi se interessen for yrkesfag vil vokse blant denne gruppen i årene som kommer! Kanskje de tilogmed kan få gleden av å oppleve mestring og at de passer inn, fremfor en stigma av annerledesgjøring.

Les mer