Pensjonsran.

Pensjonsran.

15.09.20 10:00 av Lokal Politiker

Pensjonistpartiets krav er at underreguleringen på 0,75 % oppheves. Det enkleste og beste er at pensjonistene følger de yrkesaktive lønnsutvikling. Det er ingen grunn til at ikke pensjonistene skal ha samme generelle levekårsutvikling som de yrkesaktive. Vi må ikke glemme at det er pensjonistene som har jobbet frem og har lagt grunnlaget for vår velstand som alle i dag nyter godt av.

Les mer
Husk hvem som sørget for underreguleringen!

Husk hvem som sørget for underreguleringen!

11.09.20 08:23 av Lokal Politiker

Husk hvem som sørget for underregulering av pensjonen ved neste stortingsvalg! -Og stem på Pensjonistpartiet! AP vedtok i samarbeid med flere andre politiske partier at de kunne foreta noen snedige kutt! (For å spare penger!) Og hvem er det vel enklere å ta av enn barn, unge og eldre? Det ble derfor vedtatt, av Ap, m.fl. at pensjonen til alle Norges pensjonister, hvert bidige år skal underreguleres med 0,75 %! De var vel vitende om svakhetene ved denne reguleringsmodellen.

Les mer
  Pensjonsdebatten i NRK 8.09.20.

Pensjonsdebatten i NRK 8.09.20.

10.09.20 10:33 av Lokal Politiker

Det var en selsom opplevelse vi som så Debatten på TV på tirsdagskvelden ! I hvert fall vart jeg ikke klokere av det jeg hørte og så på av debatten! Det var ett ord som vart lansert å som gikk igjen det var BLA,BLA,BLA og det vart det til gangs med null innhold fra deltagende politikkere, men 20 i stil av programleder!

Les mer
De skulte milliardene

De skulte milliardene

25.08.20 15:08 av Lokal Politiker

Over til de virkelig store pengeslukene. Siden Erna ble statsminister har Norge utbetalt 280 milliarder i bistand, 40 milliarder siste året. I tillegg til dette utbetales det 73 milliarder til integreringstiltak, 40 milliarder til «klimatiltak» og enda flere milliarder til WHO og FN. Dette kompenseres med å redusere bevilgningene til pensjoner , dagpenger, sosialhjelp, mm.

Les mer
Ingen forventninger til årets trygdeoppgjør

Ingen forventninger til årets trygdeoppgjør

23.08.20 17:47 av Kurt Johnny Hæggernæs

Bakgrunnen for denne bekymringen er følgende: Årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO er nettopp avsluttet i det såkalte frontfaget. Resultatet ble et oppgjør med en ramme på 1,7 %. Siste år har (juli 2019-juli 2020) har konsumprisindeksen vært på 1,3% (kilde:SSB) Trekker en fra prisveksten 1,3% fra lønnsrammen på 1,7% ligger det igjen en økt kjøpekraft på 0,4% som følge av lønnsoppgjøret.

Les mer
FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

FERGE ER ENESTE REALISTISKE ALTERNATIV!

20.07.20 10:27 av Lokal Politiker

​Helt stengt? Periodevis gjennomslipp på dagtid? Ferge? Nytt tunnelløp? Og nå siste forslag, fra fylkesdirektør veg Eva Solvi: Hurtigbåtforbindelse! Nå er det på tide dere engasjerer dere! Dette er en så viktig sak for oss øyboere, som i dag har kun tunnelen ut fra Frøya og til omverden. Hvis de forslagene som har kommet fra Fylkeskommunen blir en realitet, vil vi bli isolert i store deler av døgnet, i mer enn ett år.

Les mer
Pensjonistpartiet i Bjørnafjorden

Pensjonistpartiet i Bjørnafjorden

05.07.20 22:14 av Kurt Johnny Hæggernæs

Pensjonistpartiet Vestland har startet arbeid med å reise rundt i det nye Vestland fylke denne sommeren med formål å få på plass flere partilag. Bjørnafjorden Pensjonistparti er det første laget som kom på plass som en følge av satsingen. Det er valgt et interimsstyre med Karl Gustav Opsahl som leder. Bjørnafjorden kommune er den nye sammenslåtte kommunen som tidligere besto av bl.a. Os og Fusa kommune. I den nye kommunen bor det vel 25.000 innbyggere. Videre i sommer går turen til andre kommuner og mange kommuner i tidligere Sogn og Fjordane står for tur i neste omgang.

Les mer
Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

10.06.20 12:18 av Lokal Politiker

Mange eldre flytter fra eneboliger i bygdene til leiligheter i sentrum. Leilighetene går unna. Men vi trenger også tilflytting til bygdene. En analyse på dette kunne vært interessant. En tilrettelagt arealplan for nybygg i utkantstrøk kunne vært fint. Hva slags mennesker ønsker å bo mer landlig? Hvilke interesser og behov har de? Kanskje trenger de større uteplass/tomter? Driftsbygning? Plass til stall eller fjøs? Mye handler om å imøtekomme behov. Men vi forventer selvsagt ikke en slik omfattende analyse nå.

Les mer
Innføre boplikt – i disse tider?

Innføre boplikt – i disse tider?

08.06.20 00:24 av Ingebjørg Amanda Godskesen

Innføre boplikt – i disse tider? Hvordan er tanken mulig? Det som undrer meg mest - er at saker som berører innbyggerne i Arendal negativt, og som blir omtalt i budsjettbehandlingen – de sakene vil de sosialistiske partiene og H innføre. Men saker som – helsehus og nytt svømmebasseng, som er til fordel for våre innbyggere, det vil de samme partiene utsette, og kanskje helst ikke bygge. Det gjør de samme partier lite troverdig, og det beviser at man ikke kan stole på dem. Pensjonistpartiet går imot boplikt, og vi går inn for å bygge Helsehuset på Saltrød og nytt svømmebasseng så fort som mulig, og i alle fall innenfor vedtatt budsjett for 2020.

Les mer
Ber om at U-båt vraket ved Fedje heves og fjernes

Ber om at U-båt vraket ved Fedje heves og fjernes

07.06.20 15:51 av Kurt Johnny Hæggernæs

Pensjonistpartiet sin representant i fylkestinget i Vestland fylke, Kurt Johnny Hæggernæs, har sendt inn en interpellasjon til først kommende fylkesting. Vi i Vestland fylkeskommune er opptatt av folkehelse og miljø. Nå må Vestland fylke vise dette i et handlekraftig vedtak. Vestland fylke kan ikke godta at det ligger en slik trussel mot folkehelsen og miljø her ved vår sårbare vestlandskyst.

Les mer
Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

Pensjonistpartiet ønsker at saken om skolestruktur

04.06.20 17:18 av Lokal Politiker

Savner nøytral vurdering Slik vi ser det er en god prosess aldri feil. Og det var også årsaken til at tanken initielt var at en slik utredning kunne gjennomføres. Men slik saksfremlegget har blitt presentert oss politikere nå, fremstår det som mangelfullt og vi savner en nøytral vurdering med grundig utredning som presenterer både fordeler og ulemper, samt vurdering av ulike alternativer. Det er ingen grunn til å betvile kompetansen til administrasjonen, men problemet blir vårt som politikere, når vi blir presentert et saksfremlegg som ikke er informativt nok, fordi det er vi som ansvarlig gjøres til syvende og sist for de beslutningene som blir gjort.

Les mer
På tide å løfte pensjonen også for kvinner

På tide å løfte pensjonen også for kvinner

03.06.20 20:35 av Tone Johannessen Coucheron

Selv om likestillingen har kommet langt, får dagens pensjonister utbetalt sin pensjon basert på hva de tjente før. Dermed er kjønnsroller fra flere tiår tilbake med på å skape forskjeller den dag i dag. Nilsen i Pensjonistpartiet Trøndelag. Av 160.000 minstepensjonister i Norge er 140.000 av dem kvinner. Hvorfor er det fortsatt ulike pensjonsrettigheter for kvinner og menn i Norge, spør Svein Otto

Les mer
Ingen vits å spare strøm i Norge

Ingen vits å spare strøm i Norge

03.06.20 19:52 av Fylkes politiker

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag reagerer jeg kraftig på at en stadig større andel av nettleien går direkte til staten. Dette er en skjult skattelegging med navnet el-avgift og den har økt fra 12 øre i 2013 til 20 øre pr. kilowattime i 2020. Denne avgiften til staten står nå for hele 40% av den totale nettleien som forbrukerne må betale.

Les mer
DIN MENING TELLER IKKE!

DIN MENING TELLER IKKE!

03.06.20 17:52 av Lokal Politiker

Bergenserne blir som ventet ikke hørt i saken om ytre bomring. Inntektene er viktig for bystyret naturligvis, men da må de gjerne endre på prioriteringene sine. Hvor mange ville ha By-bane til Fyllingsdalen? Hvor mange ønsker by-bane til Åsane? Er du som bor i en av disse bydelene blitt spurt om din mening?

Les mer
Tanker rundt selvangivelsen for 2019

Tanker rundt selvangivelsen for 2019

17.04.20 15:04 av Lokal Politiker

Hvordan regner din kommune ut eiendomsskatten? Det nye mange steder er å bruke likningsverdien og dette viser at man må ha øynene oppe! "Når Malvik kommune skal bruke min nye formuesverdi som ble 1 365 000,- (som er regnet ut fra megler taksten på kr. 4 550 000,- av Skatteetaten), får de en boligverdi på kr. 5 460 000,- Noe som blir nesten 1 million over Megler taksten på min bolig".

Les mer
ØREMERKET GRUSVEIPAKKE .

ØREMERKET GRUSVEIPAKKE .

10.06.20 12:27 av Lokal Politiker

Tilstandsrapporten dokumenterer at store deler Veinettet forfaller og trafikksikkerheten er livsfarlig på enkelte veistrekk! Den høye ulykkesrisikoen på fylkesveiene knyttet til standarden er et nasjonalt problem som krever en nasjonal finansieringsløsning og det er den sittende regjerings ansvar til enhver tid at det bevilges nok penger som må øremerkes at det skal gå til vei!

Les mer
I disse korona tider

I disse korona tider

21.04.20 21:44 av Tone Johannessen Coucheron

Slik vi i Sentralstyret ser det, må vi nå være solidariske med alle de menneskene som har mistet jobben sin, mistet den økonomiske sikkerheten, og med de bedriftene som er på kanten til å gå konkurs. Nå kan ikke vi som pensjonister og trygdede stille krav om høyere inntekt, før det kommer en oversikt over situasjonen som Norge, landet vårt, nå er i.

Les mer
Alle trengs!

Alle trengs!

08.03.20 14:26 av Tone Johannessen Coucheron

For at vi skal få til å samle mest mulig pensjonister og uføre så trenger vi fylkeslag og lokallag i alle kriker og kroker. For å få til dette så trenger vi mange ildsjeler som kan være drivkraften i kriker og kroker. Vil du være med å bidra? Ikke nøl med å ta kontakt eller meld deg inn hos oss.

Les mer
By og Land  ​

By og Land ​

08.03.20 14:13 av Tone Johannessen Coucheron

VI MÅ TØRRE Å VÆRE URETTFERDIG! Tør politikerne å si dette høyt? At de vil være urettferdige? Urettferdighet i politikken har mange suksesshistorier. De som kjører El-bil får mange fordeler. Det er urettferdig, men det har ført til det politikerne ville. Mange flere kjører fossilfritt.

Les mer
Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

Norge trenger ADHD-gutta og jentene våres!

08.03.20 02:03 av Lokal Politiker

Gi de tilpasset opplæring, ta de med ut i skauen fremfor på skolebenken, sag ned et tre! Legg inn flere gym timer i uke-planen. Gjeninnfør økt bruk av sløydsalen, gi de hammer og spiker og la de få bruke kreativiteten og kroppene sine slik de er skapt til å fungere! -Så skal vi se interessen for yrkesfag vil vokse blant denne gruppen i årene som kommer! Kanskje de tilogmed kan få gleden av å oppleve mestring og at de passer inn, fremfor en stigma av annerledesgjøring.

Les mer