Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Pensjon fra første krone

Pensjon fra første krone

Vi har fått et dramatisk mer urettferdig og usosialt pensjonssystem i Norge. Pensjon fra første krone vil være et første steg til å gjøre det mer rettferdig. Det er altså mange folk i dag som bidrar til samfunnet, som jobber, og som jobber uten å få pensjon for det.

Les mer
Storviltlinje i Solør/Innlandet

Storviltlinje i Solør/Innlandet

I debatten kom det frem mange gode momenter for å etablere et slikt utdanningstilbud i vår region. Det ble fremhevet at vedtaket er en «gledens dag» for Innlandet og hvor viktig skog og jakt er forankret i vårt fylke, spesielt i Solør.

Les mer
Evaluering av Pensjonsreformen

Evaluering av Pensjonsreformen

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal evaluere Pensjonsreformen fra 2011, det er veldig bra at den nå skal evalueres. Samtidig er jeg veldig skeptisk til hvordan utvalget er sammen satt.

Les mer
Legene i Indre Fosen

Legene i Indre Fosen

Pensjonistpartiet mener at floken kan løses ved at fastlegene i Indre Fosen jobber vanlig dag, fra 08 - 16. Kommunen ansetter egne leger, som går bare legevakt, skriver Harald Fagervold, leder for Indre Fosen Pensjonistparti i dette leserinnlegget.

Les mer
Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

Rådmannen kan endre innstilling om skole-nedleggin

Mange eldre flytter fra eneboliger i bygdene til leiligheter i sentrum. Leilighetene går unna. Men vi trenger også tilflytting til bygdene. En analyse på dette kunne vært interessant. En tilrettelagt arealplan for nybygg i utkantstrøk kunne vært fint. Hva slags mennesker ønsker å bo mer landlig? Hvilke interesser og behov har de? Kanskje trenger de større uteplass/tomter? Driftsbygning? Plass til stall eller fjøs? Mye handler om å imøtekomme behov. Men vi forventer selvsagt ikke en slik omfattende analyse nå.

Les mer