Skjermbilde

 

Idegrunnlag

Partiet som organisasjon og dets enkelte medlemmer, bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv, på grunnlovens og rettsstatens idegrunnlag og på en styrking av folkestyret.
(Prinsipprogrammet)

Ansvar - Respekt - Redelighet

Pensjonistpartiet viderefører idegrunnlaget gjennom verdiene ansvar, repekt og redelighet. Det innebærer at vi som folkevalgte og tillitsvalgte skal

  • ta ansvar for å arbeide for de sakene som programmet prioriterer og gripe inn når vi ser noen bli behandlet urettferdig
  • ha respekt for "folkets røst" og
  • være redelige i alle saker vi behandler på vegne av velgerne

Mål og formål

Pensjonistpartiet har som mål og formål å skape et samfunn som er godt å leve i for alle. Spesielt vil vi arbeide for de gruppene som faller utenfor velferdsordningene og har vansker med å nå fram med sine saker gjennom byåkrati og regelverk.

Praktisk politikk

På fylkesplan vil Pensjonistpartiet arbeide med saker som kan bidra til at kommunene får et best mulig tilbud til egne innbyggere. Lokalt i den enkelte kommune skal vi i særlig grad ta tak i forhold som fremmer gode levekår for alle i kommunene. Her gjelder det alt fra gode barnehage- og skoletilbud til trivsel og livsglede i livets avslutningsfase. 

 

Stem Pensjonistpartiet for ansvar - respekt - redelighet.
stortinget0Vi må inn i varmen


VI BRYR OSS

 

.

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: