viken3

Etter vedtak i Hovedstyret er det opprettet ei Samhandlingsnemnd med konkret mandat og fullmakter som skal lede valgarbeidet ved fylkestingsvalget i Pensjonistpartiet i Viken samt forberede overgangen til et midlertidig styre fra 01.10.19. Det midlertidige styret (MS-Viken) vil så forberede ordinært årsmøte med valg av nytt styre i det nye fylkespartiet. Dette vil skje i februar 2020.

 

Samhandlingsnemnda består pr. d.d. av

Ole Kr.Fiksdal (Akershus)   tlf. 479 10 758
Nils Sagstuen (Østfold)            986 45 899
Ingebjørg Godskesen (HS)       905 09 508

Vararepresentanter:

Odd Øfstaas (Nittedal), Knut Erik Christophersen (Asker)
Gunnar Svendsen (Halden)
Håkon Nilsen (HS)

Mailadresse til nemnda:  

 

På undersidene til Viken vil Samhandlingsnemnda orientere om resultatet av det arbeidet vi utfører.

 

okfFor Samhandlingsnemnda PP-Viken (SNV)

Ole Kr. Fiksdal

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: