Pensjonistpartiet i Viken stilte liste til fylkestinget i Viken. Programmet ble basert på gjeldende prinsipp- og handlingsprogram, Landsmøtets vedtak i 2019 samt at vi fokuserte på de oppgavene vi mente ville bli viktigst for det nye fylkestinget å ta fatt i. Vi har også prøvd å se sammenhengen mellom fylkets og kommunenes oppgaver slik at vi kan bidra til helhetlige løsninger for alle kommunene i det nye storfylket.

Nedenfor finner du fylkesprogrammet ved å klikke på bildet av programmet.

Vi har også satt inn en lenke til partiets prinsipp- og handlingsprogram

 

VI BRYR OSS

 

programforside1

 

Se partiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: