Pensjonistpartiet i Viken stiller liste til fylkestinget i Viken. I den sammenhengen har vi utarbeidet et program basert på gjeldende prinsipp- og handlingsprogram, Landsmøtets vedtak i 2019 samt at vi har fokusert på de oppgavene vi mener blir viktigst for det nye fylkestinget å ta fatt i. Vi har også prøvd å se sammenhengen mellom fylkets og kommunenes oppgaver slik at vi kan bidra til helhetlige løsninger for alle kommunene i det nye storfylket.

Nedenfor finner du fylkesprogrammet ved å klikke på bildet av programmet.

Vi har også satt inn en lenke til partiets prinsipp- og handlingsprogram

 

Stem pensjonistpartiet i 2019

VI BRYR OSSprogramforside1

 

Se også partiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: