14.06.19

olaøygardOla Øygard
Leder Nordre Follo

 
Pensjonistpartiet sier nei til bompengefinansiering av veinettet og sier også nei til avgift pr. kjørte kilometer (GPS-måling.)

Pensjonistpartiet mener vi betaler mer enn nok bilrelaterte avgifter. Vi vil at de bilrelaterte avgiftene vi betaler inn, så som veiavgift, engangsavgift for biler, registreringsavgift, omregistreringsavgift, drivstoffavgift, gummiavgift osv., skal brukes på vei og veivedlikehold i sin helhet. Både bompenger og GPS-finansiering er usosiale avgifter som rammer dem som har minst. GPS-måling vil ramme distriktene mest. Befolkningen i utkantstrøk har mangelfullt kollektivtilbud og er derfor avhengig av egen bil. De skal ikke pålegges å betale veiprosjekter de aldri vil bruke.

Pensjonistpartiet sier nei til bompengefinansiering av veinettet.

.

kjell sa01.06.19

Kjell Sandanger
Leder PP-Asker

 

DEMENSLANDSBY I ASKER

Asker kommune må snarest bygge ut Demens landsbyer på lik linje med andre kommuner i landet. Noen er allerede i full gang. Landsbyen må designes slik at beboerne kan bo i små grupper med hjemlig atmosfære og holde på med de aktivitetene de liker og behersker. Man skal få frem hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv.

VI BRYR OSS

olaøygard02.06.19

Ola Øygard
Leder Nordre Follo

En av de største omsorgsutfordringene kommunene står ovenfor er ulike former for demens/Alzheimers sykdom.
Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det blir flere eldre og de lever lengre og noen får demens/Alzheimers sykdom. Det er også flere yngre som får denne sykdommen.

25.05.19
Ole Kr. Fiksdal

Flyktningedebatten har endret karakter i fra år til år. Tilstrømningen av flyktninger går ned, og etter hvert har tallenes tale kommet mindre i fokus. I stedet har vi fått prinsipielle debatter om kvalitet på det vi gjør. Det vil si at vi i større grad enn tidligere blir spurt om de som er kommet til oss, blir behandlet med den respekt og verdighet de fortjener. Ikke bare mens de står i statlige registreringskøer og sitter på mottak, men også etter at de har fått oppholdstillatelse og skal integreres og inkluderes i det norske samfunnet.

VI BRYR OSS

25.04.19
Ole Kristian Fiksdal
Samarbeidsnemnda

okfFrp erobret i sin tid slagordet «partiet for folk flest». Men nå til dags står politikere av alle farger i kø og garanterer «folk flest» trygge gater og nærmiljøer, kortere sykehuskøer pakke for pakke samt et menneskevennlig og effektivt Nav. Alt skal bli så bra så; bare de får makt og posisjoner.

Men hvem er så disse «folk flest» som har det så bra og som takler hverdagene uten problem? Og hvem er de andre?

Chr.Jensssen2B. Christian Jenssen / Politisk nestleder i PP-Akershus

I boken «Nyord i norsk» defineres alderisme som diskriminering av eldre mennesker! Vi er vel enig om at de fleste pensjonister må kunne karakteriseres som eldre? Og med det som utgangspunkt vil jeg hevde at pensjonister i år som i flere tidligere år er diskriminert i årsoppgjørene, og derved utsatt for en alvorlig form for alderisme!

Klikk her for å lese artikkelen

 .

30.05.17

Pensjonistpartiet har vært for konsekvensutredninger når det gjelder oljeboringer i nordområdene. I prinsipp- og handlingsprogrammet er dette fremdeles gjeldende, men partiet har lagt inn formuleringer om "sårbare områder" som åpner for en mer reflektert holdning til konsekvensutredning og oljeboring.

Les fylkesleders vurdering her

 

10.05.19

Ernæring for eldre i institusjon kom for alvor på dagsorden da en ansatt ved et sykehjem i Gjøvik kom på idéen om å forskyve mattidene en times tid eller to.
Det revolusjonære og vanskelige var å få endret turnusordningene for de ansatte. Deres behov måtte da komme foan de eldres.

En skam for omsorgstjenestene, synes jeg.

Landsmøtet 2019 har igjen satt fokus på ernæringspolitikken ved våre institusjoner ved å kreve kopkken tilbake på sykehjemmene. Dette er nødvendig da vi stadig opplever at svært mange har glemt hvor glødende indignerte de ble da saken "rullet og gikk" i 2017-2018. For oss er det viktig at vi igjen minner alle på at det er mye igjen før vi kan si oss fornøyde!

Les fylkesleders kommentar fra 2017  her

 

12.05.19

Slagsvold Vedum er den største populisten vi pr. i dag har på Stortinget. Han "glemmer" stadig vekk å se de gode sidene ved samfunnsutviklen og prøver å tegne et bilde av et land som er på vei mot fordervelsen og distriktenes undergang.

Slagsviold Vedums retorikk er skremsel og latterliggjøring. Selv om det er gått noe tid siden, drar vi fram et eksempel på uverdig oppførsel, og det fra Stortingets talerstol. Er det slike politikere Norge trenger for å sikre velferd sikkerhet og trygghet for borgerne?

Klikk her for å finne artikkelen som er lenket til hans sørgelige opptreden på Dagsrevyen. Det er godt at vi ikke har mange sånne på "Tinget" - etter min mening da!

Ole Kristian Fiksdal
Fylkesleder

 

10.05.19

Pensjonistpartiet er mot eiendomsskatt. Dette er en usosial og urettferdig skatt som rammer vilkårlig og urettferdig.

I vedlagte artikkel gir leder i Akershus sitt syn på hvorfor PP går så hardt ut mot dette frynsegodet for politikere med prioriteringsvegring.

Les artikkelen

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: