14.06.19

olaøygardOla Øygard
Leder Nordre Follo

 
Pensjonistpartiet sier nei til bompengefinansiering av veinettet og sier også nei til avgift pr. kjørte kilometer (GPS-måling.)

Pensjonistpartiet mener vi betaler mer enn nok bilrelaterte avgifter. Vi vil at de bilrelaterte avgiftene vi betaler inn, så som veiavgift, engangsavgift for biler, registreringsavgift, omregistreringsavgift, drivstoffavgift, gummiavgift osv., skal brukes på vei og veivedlikehold i sin helhet. Både bompenger og GPS-finansiering er usosiale avgifter som rammer dem som har minst. GPS-måling vil ramme distriktene mest. Befolkningen i utkantstrøk har mangelfullt kollektivtilbud og er derfor avhengig av egen bil. De skal ikke pålegges å betale veiprosjekter de aldri vil bruke.

Pensjonistpartiet sier nei til bompengefinansiering av veinettet.

.

kjell sa01.06.19

Kjell Sandanger
Leder PP-Asker

 

DEMENSLANDSBY I ASKER

Asker kommune må snarest bygge ut Demens landsbyer på lik linje med andre kommuner i landet. Noen er allerede i full gang. Landsbyen må designes slik at beboerne kan bo i små grupper med hjemlig atmosfære og holde på med de aktivitetene de liker og behersker. Man skal få frem hjemlig stil, trivsel og hverdagsliv.

VI BRYR OSS

olaøygard02.06.19

Ola Øygard
Leder Nordre Follo

En av de største omsorgsutfordringene kommunene står ovenfor er ulike former for demens/Alzheimers sykdom.
Alderssammensetningen i befolkningen endrer seg og det blir flere eldre og de lever lengre og noen får demens/Alzheimers sykdom. Det er også flere yngre som får denne sykdommen.

25.05.19
Ole Kr. Fiksdal

Flyktningedebatten har endret karakter i fra år til år. Tilstrømningen av flyktninger går ned, og etter hvert har tallenes tale kommet mindre i fokus. I stedet har vi fått prinsipielle debatter om kvalitet på det vi gjør. Det vil si at vi i større grad enn tidligere blir spurt om de som er kommet til oss, blir behandlet med den respekt og verdighet de fortjener. Ikke bare mens de står i statlige registreringskøer og sitter på mottak, men også etter at de har fått oppholdstillatelse og skal integreres og inkluderes i det norske samfunnet.

VI BRYR OSS

25.04.19
Ole Kristian Fiksdal
Samarbeidsnemnda

okfFrp erobret i sin tid slagordet «partiet for folk flest». Men nå til dags står politikere av alle farger i kø og garanterer «folk flest» trygge gater og nærmiljøer, kortere sykehuskøer pakke for pakke samt et menneskevennlig og effektivt Nav. Alt skal bli så bra så; bare de får makt og posisjoner.

Men hvem er så disse «folk flest» som har det så bra og som takler hverdagene uten problem? Og hvem er de andre?

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: