Vi kunne lese på NRK sine nettsider den 14. oktober-19, at Tone
lederen for NHO, Ole Erik Almlid, vil ha lavere formueskatt. 
Samtidig foreslår han at Regjeringen skal stramme inn skatteleggingen av eiendommer, og stramme inn pensjonene til gifte/samboende pensjonister, med å gå tilbake til å trekke 15% av pensjonen for gifte/samboende pensjonister.

 

 

Nå står ikke «vela tel påske», at NHO kan foreslå at det «tas» penger fra gifte/samboende pensjonister og hente inn mer penger på boligene til folk, ja det er helt forkastelig! Eier de ikke skam!

Det er «alltid» pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst i samfunnet som skal betale regningen. Nå har de betalt nok!

Pensjonister får ikke samme lønnsvekst som arbeidstakere, de har en underregulering på 0.75% som gjør at de mister kjøpekraft hvert år. Vi har minstepensjonister som lever under fattigdomsgrensa. Nå var det foreslått at skjermingstillegget for uførepensjonister skulle bort. Hvordan klarer dere å la andre lide på denne måten?

Jeg er livredd for at Regjeringen med Erna Solberg i spissen vil gå for dette forslaget og da tror jeg det blir spikeren i kista for denne regjeringen, de må altså se langt etter å kunne bli gjenvalgt i 2021.

Jeg tror at alt som har blitt gjort mot pensjonister, uføre og de som har det vanskeligst, vil slå hardt ved neste stortingsvalg. Det er ikke sittende regjering som har vedtatt alt, men de har ikke gjort noe med det, og da samtykker de i tidligere vedtak!

 

Hamar 16. oktober

Tone Coucheron

Partileder Pensjonistpartiet

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: