VI BRYR OSS01.04.19
Ole Kristian Fiksdal
Samarbeidsnemnda

okfFylkestingene i Buskerud, Østfold og Akershus har hver for seg fattet vedtak mot sammenslåing av de tre fylkene. Etter at endelig vedtak ble fattet i Stortinget, har fylkene for fullt gått inn for at sammenslåingen skal bli vellykket, og pr. i dag er en kommet et langt skritt i retning av å ha fullført oppdraget med å legge til rette for at Viken kan få en god administrativ løsning. Hvordan en vil greie å takle de politiske vanskene som må komme, gjenstår å se. Men ved å legge godviljen og fornuften til, må det være mulig å samordne de ulike interessemotsetningene som kan tenkes å oppstå.

Sammenslåingen har kostet flesk, og bare det å lokalisere fylkessenteret til Sandvika vil koste milliarder. Dette betyr i realiteten at «regionsreformen» er blitt irreversibel. Vi i Pensjonistpartiet i Viken har tatt dette til etterretning. Vi har derfor lagt opp arbeidet slik at vi så vel i som utenfor posisjon i det nye fylkestinget, vil bidra til å framsnakke Viken som vårt fylke. Fra Haugastøl i nordvest til Ørje og Kornsjø i sørøst skal folk føle at de blir hørt og respektert i maktens korridorer.

Pensjonistpartiet i Viken ved Samarbeidsnemnda har derfor laget et program der vi har tatt hensyn til at alle, uansett hvor de måtte bo i fylket, oppfatter seg likeverdig behandlet. Uansett hvilken kommune en måtte bo i så skal tjenestene for velferd, helse og omsorg, samferdsel, pensjon, skatt, miljø- og naturspørsmål samt mulighetene for lokal næringsutvikling være like gode.

Pensjonistpartiet i Viken går inn i valgkampen med en innstilling om å arbeide for at de tre fylkene som nå er integrert i Viken, skal oppleves og fungere som ett fylke der alle drar i samme retning. Det vil sikre demokratiske beslutningsprosesser, stabile og varige arbeidsplasser, gode omsorgs- og velferdsordninger for unge og gamle, gode og sikre veiforbindelser for transport av gods og mennesker samt sikre vilkår for offentlige og frivillige organisasjoner innenfor kultur og idrett.

Viken fylke skal bli et godt fylke å vokse opp i, bo og arbeide i og bli gammel i!

Stem Pensjonistpartiet i 2019

VI BRYR OSS

 

.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: