VELKOMMEN TIL PENSJONISTPARTIET I VIKEN

 

3Viken

  Buskerud                          Akershus                              Østfold

 

Samhandlingsnemnda for Pensjonistpartiet i Viken ønsker deg velkommen til vår nettside. Her vil du finne opplysninger om program og arbeid for å gjøre PP-Viken til det største fylkespartiet i hele landet.

Kontaktperson for Samhandlingsnemnda:

Ole Kristian Fiksdal / 479 10 758 /  

 

Kommunene i Viken 01.01.20

Hentet fra Vikens hjemmeside

viken fk1

 

VI BRYR OSS01.04.19
Ole Kristian Fiksdal
Samarbeidsnemnda

okfFylkestingene i Buskerud, Østfold og Akershus har hver for seg fattet vedtak mot sammenslåing av de tre fylkene. Etter at endelig vedtak ble fattet i Stortinget, har fylkene for fullt gått inn for at sammenslåingen skal bli vellykket, og pr. i dag er en kommet et langt skritt i retning av å ha fullført oppdraget med å legge til rette for at Viken kan få en god administrativ løsning. Hvordan en vil greie å takle de politiske vanskene som må komme, gjenstår å se. Men ved å legge godviljen og fornuften til, må det være mulig å samordne de ulike interessemotsetningene som kan tenkes å oppstå.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: