Styret for Pensjonistpartiet i Trondheim 2019

Leder Elizabeth Berg Moan, 1 år 
Nestleder Morten Kokaas, 2 år
Sekretær Grethe Lian 2år
Kasserer Ernst Blix Madsen, 1 år

Styremedlem Lars Hågen Esbensen 1 år
Styremedlem Anneliese Gottås 1 år
Styremedlem Torbjørn Kvam, 1 år 
Styremedlem Terje Wold 1år
Styremedlem Gunnar A Johansen 2år
--------------------------------------------------
Vara: Lars Alstad 1 år
Vara: Greta Flønes 1år
Vara: Elsa Buraas 1år

Bystyregruppens repr. Svein Otto Nilsen

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: