Utskrift
Kategori: Trondheim Undersider
Treff: 10651
FORKORTET UTGAVE AV PENSJONISTPARTIETS VALGPROGRAM

SYKEHJEMSPLASSER
 • TPP vil arbeide for flere aktive sykehjemsplasser i Trondheim kommune.
 • TPP vil arbeide for flere kvalifiserte pleiere innen eldreomsorgen.
 • TPP vil arbeide for at du får en sykehjemsplass når du selv synes du trenger det.
 • TPP vil arbeide for aktivitetstilbud og fysisoterapi til eldre på sykehjem.
 • Omsorgsboliger må tilbys heldøgns tilsyn.
 • Samhandlingsreformen må ikke bli aldersdiskriminerende.
80 % av oss vil ha behov for hjelp i en eller annen form før vi dør.

TRYGG I TRONDHEIM
 • TPP vil arbeide for mere synlig politi i Trondheims gater
 • TPP vil arbeide for bedre brøyting av gater og fortau om vinteren
 • TPP vil arbeide for skikkelig strøing av fortau og gangveier
 • TPP vil arbeide for bedre belysning ved fotgjengeroverganger, og bedre         oppmerking av disse.
 • TPP vil arbeide for oppretting av en trygghetstelefon for eldre
 • TPP vil gå inn for mere forsking på eldre, hva er det som gjør eldre utrygge i hverdagen.

DE ELDSTE OG DATAVERDEN
 • Digitale hjelpemidler er kommet for å bli, men vi må akseptere at en del av befolkningen aldri ville kunne beherske dette.
 • De må ikke utestenges fra mediaverden og samfunnet på grunn av det, men TPP vil arbeide for at det finnes løsninger også for denne gruppen.
 • TPP vil arbeide for en egen seniorkanal på TV.( Den må være uten bakgrunnsmusikk, og med klar og tydelig riksnorsk tale.)
VERDIGHET

Vi vil forhåpentligvis alle bli pensjonister en dag. Er det først når vi selv blir pleietrengende at vi innser at de eldste og mest pleietrengende slett ikke får et anstendig tilbud. Det er budsjett som styrer, penger teller mere enn mennesker.
De vil som 1. prioritet jobbe for verdighet og omsorg for våre eldste.
Hvis Pensjonistpartiet klarer å komme på vippen i Bystyret, så kan vi sette krav, og passe på at de store partiene holder valgløftene sine.
Vårt motto er:
Et løfte gitt er et løfte holdt.


VIL DU HJELPE OSS MED DET DEN 12. SEPTEMBER I ÅR ?


VI VIL HA VALGSTAND I KONGENS GATE FRA 20.AUGUST TIL
10. SEPTEMBER I ÅR. DU ER VELKOMMEN TIL Å BESØKE
OSS .