Utskrift
Kategori: Malvik blogg
Treff: 3146

Nytt styre i PP Malvik -årsmøtet 31.01.2019

(endret juli 2019)

leder: Jan Inge Hov  2 år

 

Nestleder: Kåre Holm(ikke på valg) 1 år

Kasserer: Per Walseth

Sekretær:

Styremedlem: Terje Thun  2 år

 

Styremedlem: Arve Ørsjødal