ÏNNKALLING TIL ÅRSMØTE PENSJONISTPARTIET I MALVIK
Dato 5.02.2020 KL. 19.00 PÅ VIKHAMMER MOTELL.

motel 0

Program for Årsmøtet.
1. Åpning av møtet ved leder.
2. Valg av møteleder
3. Valg av protokollfører og tellekorps.
4. Valg av to repr. til å underskrive protokollen
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av dagsorden
7. Leders innledningsforedrag med debatt.
8. Årsberetning v/leder
9. Regnskap med revisjonsberetning v/ Per Walseth
10. Budsjett
11. Behandle innkomne forslag
12. Valg
13. Valg av delegater til Fylkespartiets årsmøte

Forslag som ønskes behandles må være sendt leder 14 dgr før årsmøtet.

Nytt styre i PP Malvik -årsmøtet 31.01.2019

(endret juli 2019)

leder: Jan Inge Hov  2 år

 

Nestleder: Kåre Holm(ikke på valg) 1 år

Kasserer: Per Walseth

Sekretær:

Styremedlem: Terje Thun  2 år

 

Styremedlem: Arve Ørsjødal

 

 

 

Mandag 27/8 hadde Pensjonistpartiet i Malvik Ekstraordinært Årsmøte.

Vi fikk besøk av Partileder Tone J Coucheron.
Det var godt oppmøte av medlemmene i Malvik. Partiets representant i fylkestinget, Svein Otto Nilsen tok også turen til Malvik 😃

Takk for besøket og velkommen igjen Tone Coucheron 😃

Årsmøte i Malvik avholdt den 22.01.2018.

Her er det nye styret avbildet: Fra venstre Gunnar Lohse(ny), Kåre Holm(ny), Anne Grethe Thorstensen og Per Walseth(ny). Robert Barø var fraværende på årsmøtet. I tillegg var Svein Otto Nilsen fra fylkestinget tilstede og holdt innlegg vedr. saker som var tatt opp av Pensjonistpartiet.(under)

ÏNNKALLING TIL ÅRSMØTE PENSJONISTPARTIET I MALVIK

MANDAG 22.01.2017 KL. 19.00 PÅ VIKHAMMER MOTELL.

Før Årsmøtet vil det bli innlegg ved Fylkespolitikker Svein Otto Nilsen.

Program for Årsmøtet.

 1. Åpning av møtet ved leder Anne Grethe Thorstensen.
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av protokollfører og tellekorps.
 4. Valg av to repr. til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av innkalling
 6. Godkjenning av dagsorden
 7. Innledning og hilsen fra Fylkespolitikker Svein Otto Nilsen.
 8. Årsberetning v/leder
 9. Regnskap med revisjonsberetning v/Morten Wiig
 10. Budsjett
 11. Behandle innkomne forslag
 12. Valg
 13. Valg av delegater til Fylkespartiets årsmøte

Forslag som ønskes behandles må være sendt undertegnede innen 8 dager før årsmøtet.

Mvh

Anne Grethe Thorstensen

Capture 2017 04 27 13 09 46 543

Se denne linken: Facebook for PP Sør-Trøndelag

Årsmøtet i Pensjonistpartiet i Malvik ble avholdt 31.jan 2017.

Leder Per Walseth gikk av etter 2 år i rollen og overlot lederrollen til Anne Grethe Thorstensen.

Nytt styre ble valgt:

leder: Anne Grethe Thorstensen

Styremedlemmer: Kirsti Hamre Nilsen, Rune Spets(ny), Robert Barø(ny) og Morten Wiig.

Varamedlemmer: Per Walseth, Kåre Holm og Tone Wiig.

Revisor: Gunnar Lohse

 

 

 

Capture 2015 09 10 17 07 49 391

P1000081

I går var Malvik Pensjonistparti igjen på valgstand, denne gangen i Hommelvik. Vår ungdomskandidat Robert Barø deltok

og ble intervjuet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: