Vi i Hitra P.parti mener at hitra skal være en god og aktraktiv kommune å bo i og flytte til for alle.Skal vi nå dette målet ,må vi ha en kommune  som  er effektiv og serviceorientert  og som har gode utbygde velferdstjenster både for barn og unge og eldre.

Ingen skal frataes muligheten til å bestemme over sitt eget liv og umyndiggjøres selv om man blir eldre eller omsorgstrengenede.

Hitra P.Parti skal være vaktbikkja for at ikke dette skal skje!

Næringslivet har behov for godt utdannet ungdommer noe vi kan legge grunnlaget for i grunnskolen slik at det blir mere praktiske valgfag som ungdommen kan velge i .Tror det er mange ungdommer i dag i skoleverket som savner yrkesrettet valgfag. Hitra P.Parti vil jobbe målrettet opp mot Partnerskap Næringsliv og skole som kan realiseres for at våre ungdommer kan komme ute i bedriftene å få skaffe seg litt livsærfaring i de forskjellige yrkene for å øke kvaliteten på læringsmiljø,kunnskapsnivå og inntressen for realfag!

Hitra P.Parti legger også vekt på at vi vil jobbe for at barn og unge for gode fritidstilbud.Hitra P.Parti ønsker derfor å støtte fritidstilbudet for barn og unge ,med særlig vekt på de tilbudene ungdommene selv driver på med på frivillig basisis!  Hitra P.Parti vil derfor støtte opp om at "Næverlia" som kommunen nettopp har kjøpt ,får utvikle  både motrorcrossen og travbanen for utbygging!

Dersom du ønsker en offensiv handlekraftig og kvalitetsmessig bra kommune ,bør din stemme gå til Hitra P.Parti "Partiet for alle Hitterværinger".Vi er partiet som kommer til å prioriterer det viktigste først av vår kommunale tjenester !

Takk til all hitterværinger unge som eldre ,som har kommet til oss med innspill både på telefonen og på valgstandene/folkemøtene ,eller kontaktet oss for råd å hjelp .En stor takk til våre fantastiske medlemmer som har støttet oss og bistått oss i valgkampen som no snart er over.Også våre politiske motstandere skal ha takk for godt samarbeide og konstuktivt og respekt for hver andres politiske synspunkter!

Takk til Hitra Kommunens ansatte , som drifter vår kommune.Dere er den største ressursen i vår kommune som står på i deres ulike fagfeldt som det står respkt av! Til alle "Hitterværinger "unge som gamle hånd i hånd for at Hitra fortsatt skal være en god kommune å bo i ,så er det du som bestemmer det.Derfor bruk stemmeretten deres, og stem Hitra P.Parti.

 

Ha et riktig godt valg den 12.September!

Mvh

Per Ervik

Hitra Pensjonistparti ,partiet for alle Hitterværinger.

Ordførerkandidat/leder

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: