Capture 2020 01 09 13 49 13 366

 

Kan det være tanke å legge

strømførende kabler i glatte bakker?

Vi har også i denne vinteren, som alle forutgående vintere, hatt samme trøbbelet ved at enkelte vogntog

og andre rutegående trafikk har fått problemer med glatte veier. Bussrutene har enkelte ganger innstilt

rutegående trafikk, og mange vogntog har blitt stående på kryss og tvers da de ikke kommer seg opp

bakkekneiken.

Dette er også til stor hinder for annen biltrafikk som i morgentimene skal på arbeide eller nå frem til andre avtaler.

Som regel er enkelte bakker og veistrekk gjengangere hvor dårlig vinterføre lager masse trafikkaos.

Kan det være en tanke at veieier får vurdert å legge strømførende kabler på slike kneiker, som bidrar med å gjøre veien mere trafikksikker, og forhindrer trafikkaos og stopp i trafikken

Er klar over at dette høres dyrt ut, men det koster også en del penger å holde vintervedlikeholdet på topp også.

Ellers til dere alle, avpass farten etter vei og føreforhold. Det er det er dessverre ikke alle som gjør. Har dessverre opplevd mange skrekkeksempler på det. Vi har ingen å miste - vi trenger sårt hverandre!

Per Ervik

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: