12 OKTOBER 2018 15:45

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag den 08.10.18. og vi i Pensjonistpartiet er skuffet over at ikke pensjonister og uføre trygdede er til gode sett på noen måte.

Avkortningen til gifte/samboere på 10 % er ikke fjernet, det er ekstremt skuffende. Dette er en urettferdig avkortning som skulle vært fjernet for lengst! At de eldre holder sammen til døden skiller oss ad, skal ikke straffes økonomisk!

Underregulering på 0.75 % av alderspensjonen er ikke gjort noe med, denne underreguleringen må fjernes! Skuffelsen er stor når ikke alderspensjonister blir i gode sett med en krone i statsbudsjettet for 2019.

Minstepensjonen har ikke blitt økt, dette er skammelig. Minstepensjonen skulle hatt en økning på 60-70 000 kr for å bruke Eu sin fattigdomsgrense som mal. Regjeringen er veldig «flinke» til å følge Eu i alt annet, men på dette området så skal vi ha egne regler.

Ved å øke minste fradraget på inntekt så ville alle få nyte av dette og det vill bidratt til at de som har minst vil merke det mest. Statsbudsjettet for 2019 øker minstefradraget 2-3000 kr, denne må bli mye høyere.

Vi er veldig glad for at eldre -, pasient - og brukerombud er prioritert, dette vil være til hjelp for de som ikke får den behandlingen de skal ha og et godt hjelpe middel for pårørende. Dette er dessverre en nødvendighet.

appnexus@render" data-lazyload="true" data-refresh="false" style="box-sizing: inherit; margin: 1.5rem 0px 1rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; text-align: center; clear: both;">

Valgløfter er brutt igjen og man har hatt 5 statsbudsjetter å gjøre noe med dette, og da er det kun vilje det står på. Det mangler vilje til å gi noe til de som har minst.

Per Ervik

Pensjonistpartiet