Ervik vil ha flere unge fiskere

– Kommunen bør få lånekvoter de kan leie ut

 Publisert: 18. september 2018 17:47.  Sist oppdatert: 18. september 2018 17:47

Regjeringen har utlyst ti nye rekrutteringskvoter som unge fiskere over hele landet kan konkurrere om i disse dager.
- Et positivt tiltak mener pensjonisten og hobbyfiskeren Per Ervik (PP), men det bør tildeles kvoter til kommunene slik at de kan låne dem ut i første omgang mener han.,

Tok opp saken allerede i 2006

– Fiskerinæringen er avhengig av å tiltrekke seg nye fiskere. Nå legger vi til rette for ti nye kvoter for unge fiskere, og jeg håper mange vil søke, sier den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik i en kommentar til dagens kvotetildeling.

Per Ervik liker å dra på sjøen å fiske sin egen fisk. Nå mener han rekrutteringskvoter for unge fisker må kunne lånes ut gjennom kommunene.

Per Ervik fra Hitra har vært engasjert i denne saken lenge, lenge før han ble aktiv i Pensjonistpartiet.

– Dette tok jeg opp på landsmøtet i Fremskrittspartiet så langt tilbake som i 2006 forteller Ervik, som sier han har mast på statsekretær Roy (Angelvik) hele tiden etter at han begynte i departementet. Slik sett er det gledelig at det kommer flere kvoter beregnet for ungdom, men jeg tror ikke det er nok sier Ervik som gjerne ser for seg en litt annen ordning.

Litt puslete

Etter at Ervik tok opp dette i 2006 ble det flere som applauderte dette politisk og siden ordningen med rekrutteringskvoter kom i 2009 er det tildelt over 100 slike kvoter langs norskekysten. I 2017 var det 15 rekrutteringskvoter unge fisker kunne søke på og det var hele 99 søkere til disse. I en kommentar til dagens tildeling sier Ervik.

– Det er et skritt i riktig retning, men litt puslete visst vi tenker at dette skal fordeles fra Finnmark og ned til Oslo. Kvotene må tildeles kommunene for utlån slik at dem ikke forsvinner ut av kommunen når fiskeren slutter, og båt selges.

Må beholdes i kommunen

For det er det Per Ervik er redd for. Det tildeles kvoter og så har fiskerne dette bare noen få år, før de selger kvote og båt til høy pris, ut av kommunen, frykter Ervik.

– Jeg ønsker en låneordning der kommunen kan låne ut kvoten, men slik at fiskeren kan overta den etter for eksempel ti år. Da har de tjent gode penger og bygd seg opp og skapt arbeidsplasser lokalt. Skulle de kutte yrket før den tid, må kvoten tilbake til kommunen slik at noen andre kan få lånt den. Da kan unge fiskere få prøvd seg og vist hva de duger til, forteller Ervik som sier han har meddelt statssekretæren sitt budskap.

 Ordningen skal få flere til å etablere seg

Rekrutteringsordningen skal gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg, og sikre rekruttering til fiskeryrket i følge fiskeridepartementet.

– Rekrutteringsordningen har gjennom flere år truffet motiverte og dyktige unge fiskere. jeg er glad for å videreføre ordningen, sier fiskeriminister Nesvik i en kommentar.

Kvotene har virkning fra 1. januar 2019 og vil lyses ut om kort tid. Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen. Totalt var det 1871 fiskere under 30 år som var registrert på blad B, og de nye rekrutteringskvotene er forbeholdt helårsfiskere under 30 år som også eier sin egen fiskebåt.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: