– Dette skal bli pensjonistenes valg,

mener Per.

 Publisert: 2. september 2018 10:12.  Sist oppdatert: 2. september 2018 10:12

Gruppeleder Per Ervik fra Hitra Pensjonistparti har startet valgkampen for neste års kommune- og fylkestingsvalg for lenge siden. I dag taler den erfarne lokalpolitikeren pensjonistenes sak. Neste års valg må dreie seg om dem, mener Per Ervik.

Ved utgangen av 2017 var det ca 950 000 personer som mottok alderspensjon her i landet. Siden pensjonsreformen i 2011 har stadig flere valgt å ta ut alderspensjon før 67 år. Nav regner med at vi passerer 1 million alderspensjonister i 2021.

Det er kun 1 år til kommune og fylkestingsvalget. Det er på tide at dette valget skal handle om den urettferdighet som landets alderspensjonister blir utsatt for ved de årlige pensjonistoppgjørene. Pensjonistene har gjennom mange år mistet kjøpekraft.

Til grunn for Stortingets vedtak lå det en forutsetning om en reallønnsvekst på 1.5 %. Grunnet 0,75 % regelen har alderspensjonistene fått en kjøpekrafts nedgang fire år på rad.

  • Pensjonistene må snart få tilbake forhandlingsretten på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene.
  • Pensjonistenes forhandlingsrett om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er erstattet av en drøftingsrett.
  • Pensjonistene har totalt mistet innflytelse over resultatet.
  • Avkortningen på 0,75 % regelen må fjernes.
  • Pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive.

Det er også viktig at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere må fjernes helt. Det er svært viktig at Pensjonistpartiet blir et sterkt parti etter kommune- og fylkestingsvalget 2019, med en rekke representanter rundt i det politiske lokaldemokratiet.

I Trøndelag har Pensjonistpartiet et mål om å stille liste i de fleste kommuner samt fylket. Skal vi lykkes med det så trenger vi folk som ønsker å være med i denne kampen for pensjonistenes rettferdighet.

Per Ervik
Hitra Pensjonistparti

Bjarne Kråkvik fra Verdal
Styremedlem i Pensjonistpartiets fylkeslag i Trøndelag

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: