Utskrift
Kategori: Trøndelag blogg
Treff: 7271

 

Per Ervik

Pensjonskutt for pensjonistene

Viser til oppslag i Adresseavisen 30.12.16 med Rune Olsø AP der han sier at pensjonskuttene er totalt uakseptable .Det er pensjonistene enige om, da dem har vært salderingsposten i flere sammenhenger!

Rune Olsø skal ha ros for å ha snudd saken, og det er ikke skam å snu, sier fjellvettregelen! Men han skyter seg selv, ikke bare i den ene foten, men i begge to samtidig! For elendigheten startet under Ap.Regjeringen som da hadde makta sammen med SV,SP og fikk gjennomført dette med velsignelse  fra de øvrige partiene i opposisjon på Stortinget minus FRP. Det merkes at vi nærmer oss valgåret 2017 pensjonistene, er sitat "den største yrkesgruppen i Norge som Staten fastsetter lønna for", og derfor en svært stor velgergruppe som det er viktig å sanke stemmer fra!

For fem år siden fikk vi avkorting i pensjonene som betød at hvis lønnsveksten for yrkesaktive ble 3% så fikk pensjonistene 2,25% .Altså en indeksering på 0,75% som årlig fulgt oss siden! FrP kalte det et "Eldreran"og lovet at dette skulle rettes opp, og noe har dem fått rettet opp,det skal FRP ha honnør for!

Høyre med statsråd Anniken Hauglie gikk ikke innom Stortinget med årets lønnsoppgjør, hun kom med et diktat. Etter min mening står "diktatet" til stryk, melk og brød koster det samme for pensjonister som for andre yrkesaktive folk.

Arbeiderpartiets Rune Olsø lover altså å kjempe for pensjonistens lønn 2017 -valget, og jeg antar at de andre partiene i tur å orden vil love oss gull og grønne skoger. Og velgerne lar oss overbevise, atter en gang blir vi nyttige idioter.

Vi trenger et PENSJONISTOPPRØR OG OPPFORDRER ALLE 1.mill. PENSJONISTER å stemme på sitt eget parti PENSJONISTPARTIET valget 2017 ! Det vil sikre  oss representanter inn på Stortinget som vil ivareta pensjonsrettighetene og levekårene for pensjonisten og de eldres levevilkår!