PENSJONISTPARTIET: Nyvalgt leder i lokallaget, Olav Halvor Megård (til venstre) og fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet,

Svein Otto Nilsen fra Trondheim

Olav Halvor Megård er den første lederen og han sier fjerning av eiendomsskatten står høyt på prioriteringslista. 

 

 

 

 

 

 

– Så vidt jeg vet er det bare Arbeiderpartiet i Holtålen som har ordførerkandidat og liste klar så for å sikre et politisk mangfold før høstens valg, har vi i kveld stiftet Pensjonistpartiet, sier Megård og utdyper at partiet er for folk flest og slettes ikke bare for pensjonister. Han går selv over i pensjonistenes rekker i løpet av året og har tidligere vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet.

Partipolitisk uavhengig

– Pensjonistpartiet er partipolitisk uavhengig og vi har medlemmer fra alle politiske retninger på lista sier den nyvalgte lederen.

Partiprogrammet er ennå ikke klart, men Megård røper at eiendomsskatten, trygdeoppgjørene og flere andre tiltak rettet inn mot lavinntektsgrupper, er blant sakene som vil komme øverst på lista. Særlig eiendomsskatten mener han er sosialt urettferdig og tar ingen som helst hensyn til familiens inntekt eller størrelse.

Stiftelsesmøtet kom ikke fram til posisjoneringene innad i partiet, men Megård sier partiets ordførerkandidat vil være klar i god tid før fristen, 1. april.

Besøk fra fylkespartiet

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag, Svein Otto Nilsen, var også tilstede på stiftelsesmøtet og er svært godt fornøyd med å få en avdeling i Holtålen.

– Det var et kjempefint møte og det er dette vi kaller nærdemokrati, altså at folk blir engasjert, sier utsendingen fra fylkespartiet og legger til en bekymring om at stadig færre engasjerer seg i politikken.

– Dette viser at Pensjonistpartiet sprer seg ut av Trondheimsgryta og fylkestingslista viser at vi nå har representanter fra de fleste kommunene, sier Nilsen.


Publisert: 

 

 


 

 

 

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, vi er skuffet over at ikke pensjonister, uføre og trygdede er tilgodesett på noen måte.!

Avkortningen til gifte/samboere på 10 % er ikke fjernet, det er ekstremt skuffende. Dette er en urettferdig avkortning som skulle vært fjernet for lengst! At de eldre holder sammen til døden skiller dem, skal ikke straffes økonomisk!

Det er ikke lagt til rette for at underregulering 0.75 % av alderspensjonen skal bli fjernet. Denne underreguleringen må fjernes! Skuffelsen er stor når ikke alderspensjonister blir tilgodesett i statsbudsjettet for 2019.

Ervik vil ha flere unge fiskere

– Kommunen bør få lånekvoter de kan leie ut

 Publisert: 18. september 2018 17:47.  Sist oppdatert: 18. september 2018 17:47

Regjeringen har utlyst ti nye rekrutteringskvoter som unge fiskere over hele landet kan konkurrere om i disse dager.
- Et positivt tiltak mener pensjonisten og hobbyfiskeren Per Ervik (PP), men det bør tildeles kvoter til kommunene slik at de kan låne dem ut i første omgang mener han.,

– Dette skal bli pensjonistenes valg,

mener Per.

 Publisert: 2. september 2018 10:12.  Sist oppdatert: 2. september 2018 10:12

Gruppeleder Per Ervik fra Hitra Pensjonistparti har startet valgkampen for neste års kommune- og fylkestingsvalg for lenge siden. I dag taler den erfarne lokalpolitikeren pensjonistenes sak. Neste års valg må dreie seg om dem, mener Per Ervik.

Ved utgangen av 2017 var det ca 950 000 personer som mottok alderspensjon her i landet. Siden pensjonsreformen i 2011 har stadig flere valgt å ta ut alderspensjon før 67 år. Nav regner med at vi passerer 1 million alderspensjonister i 2021.

Hovedstyret

Gratulere til alle de nyvalgte og gjenvalgt i Hovedstyret, dette blir veldig bra inn mot kommune- og fylkestingsvalget 2019😀.

Hovedstyret

FYLKESSTYRET I TRØNDELAG 2018

ROLLE

NAVN

MAIL

TLF

PERIODE

Leder

Per Walseth

48254481

2 år

Nestleder

Kirsti Hamre Nilsen

95263382

1 år

Sekretær

Gunnar A Johansen

95159018

2 år

Styremedlem

Gunnar Andresen

41760840

1 år

Styremedlem

Bjarne Kråkvik

92843351

2 år

Styremedlem

Jan Stølen

 

2 år

Styremedlem

Svein Otto Nilsen

91112470

1 år

Regnskap

Ernst Blix Madsen

92601333

Avtale

1.vara

Synnøve A Hansen

48150457

1 år

2.vara

Mona Foss

90878493

1 år

3.vara

Robert Barø

45254849

1 år

 

 

 

Provosert av uttalelser om at matjorda må bygges ned

FOTO: TROND NØSTBERG

 

NYHETER

– Det provoserer kraftig når leder i næringsforeningen i Malvik går ut i media og uttaler at dyrka jord og friluftsinteresser må vike for eiendomsutvikleres ønsker om å bygge ned skogsområder og matjord i Malvik. Det er flere som må ta inn over seg at landbruket er den eldste, største og svært viktig næringsvirksomhet i kommunen vår, sier en tydelig irritert Per Walseth (Pensjonistpartiet), som reagerer på at næringsforeningens mann går ut i media og sier at næringsliv for han ikke omfatter landbruket i Malvik.

– Landbruket er den viktigste næringen i Malvik, med bønder som er glade i yrket sitt og som vil holde på med landbruk. Men skal vi fortsatt ha lokal matproduksjon må forholdene legges til rette og ikke åpne for enda mer nedbygging av den beste matjorda. Det er bare tre prosent av arealet i landet som dyrkes, og skal vi nå målet om å øke matproduksjonen kan vi ikke fortsette med å bygge ned matjord, mener han.

Årsmøtet avholdt i Trøndelag.
Nytt fylkesstyre: Bak fra venstre: Svein Otto Nilsen, Gunnar Andresen,Gunnar A Johansen (ny), Jan Stølen(ny), Kirsti Hamre Nilsen og Bjarne Kråkvik(ny). Foran leder Per B Walseth.

 

Han kryper ikke på knærne for å overbevise velgerne, listetoppen for Pensjonistpartiet i Sør-Trøndelag, Per Walseth (70). Men han vil ta i et tak for minstepensjonistene.

 

 

 

De to øverste på stortingsvalglisten, Per Walseth og Elizabeth Berg Moan var tilstede på valgstand under Rissamartnan lørdag 19.august 2017.

Det var virkelig stor stemning før regnet kom og mange var innom vår valgstand som lokalpartiet hadde sørget for, med Harald Fagervold i spissen.

Bl.a. fikk vi 5 nye medlemmer på de få timene vi var tilstede. Flott jobba!

Noen bilder fra valgstanden.

P1000214

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: