Utskrift
Treff: 2256

Det har sneket seg inn en beklagelig feil i siste utgave av Vindusposten med hensyn til fylkesleder i Oslo, Einar Lonstads telefonnummer.
Nummeret har vært og er fortsatt:

901 70 595