Velkommen til Pensjonistparti Møre og Romsdal

 

Årsmøte i Pensjonistpartiet Møre og Romsdal 28.02.2019

Styret i Fylkespartiet Møre og Romsdal 

Leder: Arne Hoem - 1 år
Nestleder: Dagfinn Wiik - 2 år
Kasserer: Arne Hoem - 1 år
Sekretær: Parley Augustsson - 1 år 
Styremedlemmer: Nils Petter Sjøholt - 2 år
Kate-Mari Pedersen - 2 år
Egil H. Reite - 1 år
Asbjørg Giskemo-1 år
Varamedlemmer:1. Torleif Wærås - 1 år
2. Olav Nyhagen - 1 år
Revisor: Terje Stensland-1år

Valgkomite: Parley Augustsson og Egil H. Reite, - 1år

  • Ta kontakt med fylkesleder Arne Hoem tlf 9019 6047 eller epost; om du er interessert.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: