Tone

 

Leder

Tone Coucheron

Tlf. +47 924 16 772


 

 

 Ingebjørg

Politisk nestleder

Ingebjørg Godeskesen

Tlf. +47 905 09 508

Leif

 

 

Organisatorisk nestleder

Leif Wikstad

Tlf.: +47 986 68 799

 

 

 Nina

 

Sekretær

Nina Bie

Tlf. +47 414 27 920

 liv


Kasserer

Liv Remman

Tlf. +47 481 30 592

 

 Dagfinn Wiik portrett

Styremedlem

Dagfinn Wiik

Tlf. +47 975 98 064

 

 Håkon 

Studieleder

Håkon Nielsen

Tlf. 900 72 987

 

 

1. vara

Gunnar A. Johansen

Tlf. +47 951 59 018

 

 

 Kurt

2. vara

Kurt Hæggernæs

Tlf. +47 908 66 151 

 

 

 Aud

3. vara

Aud Edvinson

Tlf. +47 915 41 791

 

 

 

Styret for de respektive fylker og kommuner ligger i meny på venstre side av nettsiden.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: