Æresmedlem
Ivar Johansen var med og startet Hamar Pensjonistparti i 1997-98.
Etter en utrolig sterk og idealistisk innsats lyktes det nystartede partiet å stille liste til kommunevalget i 1999, hvor Ivar sto på 3. og 4. plass. I 2000 ble Ivar valgt til partiets nestleder. Han ble i tillegg valgt til nestleder i fylkespartiet samme år.


Ivar Johansen holdt flere studieringer ifht pensjonsrettigheter, og emnet hans i et allmannamøte i Hamar 5. april 2000 var om Folketrygdfondet.

I 2003 hadde Ivar, sammen med partiets daværende leder, Bjørn Kurseth, regien med å sende infobrev til alle over 67 år i Hedmark, til sammen mer enn 13600 personer. Distribusjonen i Hamar og nabokommunene foregikk for en stor del til fots og det ble lagt ned en formidabel innsats for å gjøre Pensjonistpartiet kjent. Dette ble belønnet med at medlemstallet i Hamar PP økte fra 33 til ca 400.   Ivar satt i kommunestyret i perioden 2003-2007.  Han ble også valgt inn i Eldrerådet for samme periode.

Ivar Johansen var en aktiv skribent i lokalavisene, og han hadde utallige leserinnlegg under valgkampene og ellers. Emnet var gjerne om pensjoner og om urett som blir gjort mot eldre og minstepensjonister.
Ivar Johansen har sittet i styret i Hamar PP helt fram til 2015, både som kasserer, styremedlem og senere som dyktig revisor. Han satt også i valgkomiteen i flere år.                                

Leder i Hedmark pensjonistparti Helge Thomassen overrakte blomster og diplom. Han er Hedmarks første æresmedlem. Det var hyggelig å kunne takke ham for mangeårig innsats for pensjonistpartiet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: