På siste Fylkestyremøte kunne Politisk nestleder Rune Sørlie presentere partiets fire hovepunkter som skal inn i valgkampen 2019.
I tillegg skal det lages faktablad for hvert punkt.

De fire punktene er:


- Pensjonistpartiet i Innlandet har som fremste oppgave å arbeide for
  å trygge levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for alle 
  aldersgrupper.

- Vi krever at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling
   som yrkesaktive.

- Eiendomsskatten fjernes over tid. Skatt-og avgiftsystemene må
  tilpasses eldre, enslige og trygdede.

- Pensjonistpartiet vil være en pådriver for bosetting i distriktene,
  aktive bygder, sterk jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: