På siste Fylkestyremøte kunne Politisk nestleder Rune Sørlie presentere partiets fire hovepunkter som skal inn i valgkampen 2019.
I tillegg skal det lages faktablad for hvert punkt.

De fire punktene er:


- Pensjonistpartiet i Innlandet har som fremste oppgave å arbeide for
  å trygge levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for alle 
  aldersgrupper.

- Vi krever at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling
   som yrkesaktive.

- Eiendomsskatten fjernes over tid. Skatt-og avgiftsystemene må
  tilpasses eldre, enslige og trygdede.

- Pensjonistpartiet vil være en pådriver for bosetting i distriktene,
  aktive bygder, sterk jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: