Utskrift
Kategori: Ukatergorisert
Treff: 9374

Forside Håndbok

Håndbok for tillitsvalgte finner du ved å klikke på bildet.

I tillegg finner du under nummererte vedlegg til håndboken, som er ment som veiledning til de enkelte kapitler i håndboken.

 

 

 

 

 

 

1. Instruks for valgkomiteer

2. Rekruttering - Valgkomite - Nominasjonskomite

3. Veiledning nominasjonskomiteer

4. Veiledende planverk

5. Årsmøte kommunepartiet og frister

6. Fylkesårsmøtet og frister

7. Generell instruks for forretningsorden

8. Protokoller

9. Konstituering

Endringsskjema Pensjonistpartiet

Taushetserklæring