logopp akershus

Kontakt med styret

 

Visjon for PP-Akershus:

Verdige levekår for alle

Pensjonistpartiet i Akershus ser daglig mennesker lever sine liv uten livsglede og verdighet. Vår visjon er å komme i posisjon i Stortinget, Fylkestinget og i kommunale organ slik at vi kan bidra til at alle menneskene i fylket opplever verdige levekår og livsglede.

 (Se vår blogg på www.pp-akershus.info )

 

Verdier

Ansvar – Respekt - Redelighet

Våre verdier skal gi fylkespartiet pågangsmot og innsatsvilje. De skal også veilede oss i arbeidet med å realisere vårt program og hvordan vi arbeider internt i partiet.

 • Ansvarer det samme som forpliktelse.
  Ansvar innebærer å ta tak i alle oppgaver der vi ser og erfarer at mennesker ikke har det bra og at de kjemper i en hverdag uten håp og livsglede. Det innebærer også at når vi påtar oss oppgaver, er vi forpliktet til å gjøre det vi kan for å løse dem på best mulig måte.
 • Respekt viser til vår holdning til andre mennesker.
  Med respekt forstår vi først og fremst at andre har likeverd som oss selv. Med «respekt» tenker vi også på ærbødighet, spesielt når vi går løs på en vanskelig oppgave.
  Avslutningsvis tas med at verdien har en «støtteverdi» i «toleranse»
 • Redelighet
  Sannhet, ærlighet og pålitelighet er noen av de mest dominerende normer i begrepet redelighet. Det innebærer at vi vi skal være ærlige og sanne i uttalelser og handlinger, vi baksnakker ikke andre, har høy arbeidsmoral, innrømmer egne feil, avviser smøring/ bestikkelser, er til å stole på osv.
 

 

Politiske kjernesaker

Pensjonistpartiet bygger det politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.

Pensjonistpartiet har som fremste oppgave å arbeide for trygge levekår og en verdig og positiv livssituasjon for alle.

Pensjonistpartiet vil legge til rette for en trygg og utviklende barne- og ungdomstid

Pensjonistpartiet skal arbeide for tilpasset teoretisk og/eller praktisk opplæring for elever og lærlinger i skole og bedrift

Pensjonistpartiet krever en rettferdig pensjonsreform og at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive

Pensjonistpartiet vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgifts-systemene tilpasses eldre og aleneboende

Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Pensjonistpartiet vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.

Pensjonistpartiet er imot sentralisering av offentlige etater.

Pensjonistpartiet skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at oljeavhengige arbeidsplasser på lang sikt og i størst mulig utstrekning blir erstattet med grønn industri og virksomhet

Pensjonistpartiet i Akershus skal framstå som positivt, attraktivt og målrettet!

 

Se også bloggen til PP-Akershus

Klikk her

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no