stra i vann 1

Visjon:

Verdige levekår for alle

Pensjonistpartiet i Akershus ser daglig mennesker lever sine liv uten livsglede og verdighet. Vår visjon er å komme i posisjon i Stortinget, Fylkestinget og i kommunale organ slik at vi kan bidra til at alle menneskene i fylket opplever gode levekår og livsglede.

Verdier

Ansvar – Respekt - Redelighet

Våre verdier skal gi fylkespartiet pågangsmot og innsatsvilje. De skal også veilede oss i arbeidet med å realisere vårt program og hvordan vi arbeider internt i partiet.

 • Ansvarer det samme som forpliktelse.
  Ansvar innebærer å ta tak i alle oppgaver der vi ser og erfarer at mennesker ikke har det bra og at de kjemper i en hverdag uten håp og livsglede. Det innebærer også at når vi påtar oss oppgaver, er vi forpliktet til å gjøre det vi kan for å løse dem på best mulig måte.
 • Respekt viser til vår holdning til andre mennesker.
  Med respekt forstår vi først og fremst at andre har likeverd som oss selv. Med «respekt» tenker vi også på ærbødighet, spesielt når vi går løs på en vanskelig oppgave.
  Avslutningsvis tas med at verdien har en «støtteverdi» i «toleranse»
 • Redelighet
  Sannhet, ærlighet og pålitelighet er noen av de mest dominerende normer i begrepet redelighet. Det innebærer at vi vi skal være ærlige og sanne i uttalelser og handlinger, vi baksnakker ikke andre, har høy arbeidsmoral, innrømmer egne feil, avviser smøring/ bestikkelser, er til å stole på osv.
 

Mål og arbeidsoppgaver i 2017

Hovedmålet for Pensjonistpartiet i Akershus i 2017 er å få inn en representant på Stortinget. Alle arbeidsoppgaver og tiltak i arbeidsplanen er innrettet mot å nå dette målet.

Delmålene er å gjennomføre en effektiv valgkamp, starte flere kommunepartier og å skolere våre tillitsvalgte slik at de kan møte velgerne med gode kunnskaper og en fast identitet knyttet til Pensjonistpartiet.
Arbeidsoppgavene er knyttet til delmålene og er fastsatt i årsmøtevedtatt arbeidsplan

Ole Kr. Fiksdal

leder ppa

 

 

 

Leder PPA
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf. 479 10 758

 

 pp logo lang medtekst

Våre verdier og politiske kjernesaker

Pensjonistpartiet bygger det politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.

Pensjonistpartiet har som fremste oppgave å arbeide for trygge levekår og en verdig og positiv livssituasjon for alle.

Pensjonistpartiet vil legge til rette for en trygg og utviklende barne- og ungdomstid

Pensjonistpartiet skal arbeide for tilpasset teoretisk og/eller praktisk opplæring for elever og lærlinger i skole og bedrift

Pensjonistpartiet krever en rettferdig pensjonsreform og at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive

Pensjonistpartiet vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgifts-systemene tilpasses eldre og aleneboende

Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder, sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.

Pensjonistpartiet vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.

Pensjonistpartiet er imot sentralisering av offentlige etater.

Pensjonistpartiet skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at oljeavhengige arbeidsplasser på lang sikt og i størst mulig utstrekning blir erstattet med grønn industri og virksomhet

Pensjonistpartiet i Akershus skal framstå som positivt, attraktivt og målrettet!

 

Se også bloggen til PP-Akershus

Klikk her

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

start kl 09.00

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 14. og 15. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no