58890866 2287213024670048 3059014598863618048 o

Nina  Leder Nina M. Bie 2019-2020 41427920
  Nestleder  Thor Gilbertson 2019 ipv  
  Sekretær Nina M. Bie 2019 ipv  
  Kasserer Harald Henriksen 2019   
  Styremedlem Nils Ulstrup 2019  
  Styremedlem  Helge S. Nilsen 2019  
  Styremedlem  Olav Halvorsen 2019  
  Styremedlem  Kjell Støle 2019  
  1. vara  Linda Spilling 2019  
  2. vara Tone Bajand 2019  
  3. vara  Jarl Abrahamsen 2019  
         
  Revisor Berit Grimestad 2019   

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: